Forsterkningen av tiltakspakken viser handlekraft

Kl 1130 i dag blir media innkalt til pressekonferanse med Reidar Sandal, Per Olaf Lundteigen og Magnar Bergo – regjeringspartienes finanspolitiske talspersoner på Stortinget. Forsterkningen innebærer styrking for næringslivet på områdene avskriving på maskiner, skattelettelser for flere enn småbedriftene, permitteringsreglene og fiskerinæringa.

Selv om vi var mange som syntes det tok litt tid å komme i gang i høst med å få på plass skikkelige prosesser og pakker i forhold til finanskrisen, så er jeg meget godt fornøyd med hvordan samarbeidet mellom de rød-grønne nå fungerer i forhold til finanskrisen. Vi er på hugget og legger ting fram gjerne før vi tidligere trodde var mulig. Det kommer også til å komme ytterligere tiltak framover, selv om det er usikkert om det blir nye store ”pakker”.

Opposisjonen er tafatt og henger seg mest opp i tidspunkter og sted for framleggelser, og de klarer i liten grad i bidra med konstruktive innspill til hva som nå trengs av tiltak. Der er næringslivet mye flinkere selv til å komme med innspill, sikkert fordi de er mer opptatt av hva som trengs av tiltak for sin næring enn å lage spill rundt alle prosesser.

Jeg føler våre folk i regjeringen også nå ”tar en Obama” og viser handlekraft og godt samarbeid. Så får heller opposisjonen bruke sin energi på interne splittelser i partiene, eksempelvis hvem som blir statsministerkandidat for Høyre og hva som egentlig er FrPs politikk i forhold til situasjonen i Gaza.

Vist 65 ganger. Ingen følger denne samtalen.
Annonse

Nye bilder