FrP har ikke fått med seg at Rambo er ute på dato

Per Sandberg (FrP) gikk ut i Dagbladet i dag og frontet at FrP vil bruke større grad av leiesoldater (vervede) under operasjoner i utlandet. Jeg er skuffet over at FrP er på vei bort fra vernepliktsforsvaret som FrP tidligere også var tilhengere av. Tidligere har Senterpartiet stått sammen m FrP i fokuset på et større volum i Forsvaret med Heimevernet som fundamentet i Forsvaret, framfor et vervet forsvar.

FrP er ikke her oppdatert på utviklingen i forhold til internasjonale operasjoner. Erfaringene fra Irak og Afghanistan er at de såkalte ”proffe leiesoldatene” løser oppdragene dårligere enn f.eks. vernepliktige soldater i internasjonale operasjoner. Selvsagt skal vi også i Norge ha et antall spesialsoldater som er trent for avanserte oppdrag, men det er ikke disse som er best egnet til å sikre stabilitet for å bygge fred og demokrati. I Irak ser vi at de avdelingene som har gjort det best i forhold til å løse sine oppdrag er soldater fra National Guard, altså HV i USA, mens de private kontraktørene har hatt mange utfordringer rundt alle de ”Rambogutta” der som har gått utover sine fullmakter og samtidig skapt juridiske utfordringer både i forhold til landets lover, krigens regler og menneskerettighetene.

I Afghanistan er det heller ingen tilfeldighet at stadig flere av de som tjenestegjør blant våre styrker der er gutter og jenter med vernepliktsbakgrunn og HV-tilknytning. Så FrP er ikke oppdatert på hva som faktisk fungerer i forhold til internasjonale operasjoner og baserer sin politikk i for stor grad på amerikanske actionfilmer.

Vist 96 ganger. Ingen følger denne samtalen.

Kommentarer

Her bommer du på to viktige punkter. For det første, så er det såvidt jeg vet ingen norske vernepliktige i utenlandsoperasjoner, kanskje bortsett fra i marinen, men de norske soldatene i utlandet er vervede soldater. De er altså ansatt på samme måte som befal, med en arbeidskontrakt og tilhørende rettigheter.

For det andre, og det er her jeg mistenker at du roter. Vervede soldater er ikke det samme som leiesoldater. Å ansette soldater i forsvaret er ikke det samme som å bruke private sikkerhetsfirmaer som blackwater etc.

Når det kommer til HV, så er en av styrkene til det norske forsvaret at HV er lokalkjent og godt trent i sitt område. Den styrken forsvinner i utenlandsoppdrag. Hvis de derimot skal verves på lik linje med forsvarets innsatsstyrke, så blir de også det du kaller “leiesoldater”.

Takk for tilbakemelding! Ja, poenget med mitt angrep var å angripe FrPs flørting med å bruke leiesoldater. Norge bruker ingen leiesoldater i internasjonale operasjoner i dag. Men vi har to typer vervede soldater (som tegner seg på kontrakter på 2, 3 år eller fler). Det er spesialstyrken og Telemark-bataljonen. Disse utgjør et mindretall av de totale styrkene vi har i Afghanistan i dag (noe jeg er glad for). Den største andelen utgjør det jeg referer som vernepliktige, men som selvsagt har 3-6 mnd påbygning som forberedelser til ISAF-oppdraget eller har befalsbakgrunn fra Forsvaret.

I dagens Dagbladet avviste også Forsvarssjef Diesen FrPs utspill som en meget dårlig idé. HV-soldatene er som du er inne på ikke der som HV-soldater, men har blitt rekruttert inn i våre ulike enheter v vår PRT m. fl. pga av sin gode kompetanse i forhold til de oppdragene vi skal løse i Afghanistan. Men det å kalle de leiesoldater er en stygg bom, mener jeg, siden de fleste av oss da tenker på private kontraktører som leier ut paramilitære enheter.

Annonse

Nye bilder