Regjeringens budsjettkonferanse på Thorbjørnrud

På søndag starter budsjettarbeidet med budsjettkonferanse på Thorbjørnrud hotell på Jevnaker. Budsjettkonferansen varer fra 8. til 10. mars. Litt over kl fire søndag ettermiddag vil statsministeren, finansministeren og samferdselsministeren møte pressen og stille opp for fotografering. De to neste dagene blir stedet godt bevoktet av politi for at ingen skal vite hvilke tøffe diskusjoner som pågår inne på hotellet.

2010 ligger langt framme i tid, men de som har innsikt i hvordan budsjettprosesser i regjeringene foregår vet at dette møtet er det viktigste i forhold til å bestemme ramme for budsjettet og prioriteringer mellom de ulike departementene og sakene. I år vil det bli en litt spesiell konferanse. Dette skyldes både at det er valgår (kanskje vil RNB 2009 få større endringer enn tidligere…) og finanskrisen som gjør prognosene for 2010 mer usikre enn noen gang før.

Hver statsråd pluss parlamentariske ledere og finanspolitiske talspersoner fikk på torsdag to permer hver. Den røde permen inneholder skatt- og avgiftssiden og makrobildet (det finanspolitiske handlingsrommet) mens den blå permen inneholder departementsvise prioriteringer og ønskelister… Alle sitter nå og nileser i disse for å ruste seg opp til forhandlingene. Det kommer til å være tydelige partiprioriteringer, noen allianser mellom statsråder fra ulike departementer, men ikke minst klare prioriteringer fra de tre i underutvalget som til syvende og sist avgjør rammene.

Så vet vi av erfaring at det vil bli tøffe prioriteringer på budsjettkonferansen, avhengig av hvor stramt budsjettet er. Jeg tror at i år vil det først være i august Finansdepartementet tør å gi gode nok anslag for prognosene i 2010, slik at endelig profilpott (altså hvilke saker som skal prioriteres m mer penger) først blir klar da. Jeg vet uansett at de fleste riksjournalister ville ofret noen dagslønner for å få lov til å være flue på veggen under de tøffe forhandlingene på Thorbjørnsrud de neste dagene.

Vist 70 ganger. Ingen følger denne samtalen.
Annonse

Nye bilder