Høyt arbeidspress på Stortinget nå i vår

Stortinget er nå inne i sluttukene av vårsesjonen. Det innebærer normalt mye jobbing og lange dager. Denne våren er mer arbeidssom enn på lenge, da både opposisjonen har fremmet veldig mange private forslag (dok-8) og regjeringa legger fram veldig mange saker (proposisjoner, meldinger og redegjørelser).

Flere stortingsmøter (og lagtings- og odelstingsmøter) har i mai allerede vart fra kl 1000 på formiddagen til midnatt (med to timers pause mellom kl 16 – 18). Men nå settes inn siste giret og man starter enkelte dager (slik som i dag) en time før – kl 09 – og man kutter pausen midt i til en time. Dette må til for å få behandlet sakene godt nok samtidig som man tar hensyn til at stortingsrepresentanter og statsråder også trenger natta til å sove noen timer.

Det skjer også en del “historiske hendelser” nå de siste ukene her på huset.. Blant annet har nå Carl I Hagen har presedert som (vise-)stortingspresident for siste gang. Dessuten er Lagtinget snart historie (fra høsten av vil det ikke bli Lagtingsmøter).

Torsdag 4. juni behandles innstilling fra Stortingets Presidentskap om ny komitestruktur. Går denne gjennom i tråd med innstillingen, vil
- det gis økt adgang for partigruppene til å endre komitéplasseringen av sine medlemmer i løpet av stortingsperioden
- alle partigrupper skal ha plikt til å ha medlemmer i kontroll- og konstitusjonskomiteen, men små grupper kan kreve at deres medlem i komiteen også blir medlem av en annen fagkomité
- utenrikskomiteen og forsvarskomiteen slås sammen til én komité.

Vi ansatte jobber naturlig nok en del ekstra for å tilby de “innsatte” nok bistand i deres gjerning. Dette er tiden hvor de fleste har “Disse medlemmer” og “Komiteens medlemmer fra Xpartiet” så godt inne (og i kursiv og med understreking, så klart), at det er vanskelig å formulere seg med jeg-form, selv på sms… Forsto du ikke dette? Da kan du lese en innstilling fra Stortinget i pdf, så skjønner du hva jeg nevner :-)

Vist 151 ganger. Ingen følger denne samtalen.

Kommentarer

Jeg sier jeg forstår, at dere har mye å gjøre.

Annonse

Nye bilder