Den deilige lukten av nylagt asfalt

Jeg sitter på toget på vei til Senterpartiets valgkampåpning etter å hatt 4 ukers ferie. Min første sommerferieuke i år tilbringte jeg i Trøndelag med familien – og vi brukte bil for å komme oss mellom de ulike stedene vi reiste til; Skogn, Leka og Tunnsjøen.

Jeg har aldri opplevd så mye køventing som denne sommeren på E6 pga asfaltarbeider. Selv om jeg også ble litt småirritert av dette, så smilte jeg likevel fordi jeg visste at dette skjer pga den rød-grønne regjeringens storsatsning på samferdsel! Liv Signe er Norges beste samferdsminister gjennom tidene!

Men vi har mer enn riksveier som E6. Fylkene har tatt over masse kilometer med vei fra staten. I dag presenterer Senterpartiet vår plan for å legge asfalt på enda flere veier de neste ti årene! Med Sp i regjering vil vi kjenne den deilige lukten av nylagt asfalt også i årene framover…

Senterpartiet vil satse på gode, trygge og effektive veier i hele landet. Derfor vil vi ha på plass en årlig ekstra asfaltmilliard. Vi skal ha gode veier i hele landet – det legger vi opp til i Nasjonal transportplan. For Senterpartiet er det viktig at hele veinettet får et løft. Derfor økte vi bevilgningene til fylkesveiene i 2010 og Senterpartiet vil gi fylkene ytterligere 1 milliard kroner ekstra i året. En asfaltmilliard. Dette vil gi om lag 1500 km ekstra ny asfalt!

Senterpartiet har satsa på samferdsel i denne perioden. Vi fikk gjennomslag i Regjeringen for en meget offensiv nasjonal transportplan for de neste 10 årene. Det skal brukes 100 milliarder mer på samferdsel de neste 10 årene. Resultatet av vår satsing viser. Over hele landet rulles det ut asfalt og anleggsarbeidene pågår for fullt.

Dette vil komme på toppen av den satsingen som allerede er – og vil gjøre at lukten av nylagt asfalt i enda sterkere grad skal glede norske bilister, men enda viktigere: det vil tryggere og bedre veier i hele landet. Dette vil også sette fylkene i stand til å asfaltere mer av de nesten seks tusen km med grusvei som i dag finnes på fylkesveinettet.

Vist 232 ganger. Ingen følger denne samtalen.
Annonse

Nye bilder