- Her er Senterpartiets Plan B!

Jeg tror at vi rødgrønne vinner valget og at plan A derfor blir en realitet. Men, det dere journalister elsker å dekke nå i innspurten er jo “spillet”… Hvem danner regjering med hvem? Hva har de ulike partiene sagt om ulike valgresultat? Hvilke krav stilles til hvem?

Dette området skal jeg la dere journalister leke dere videre med – men hva skjer dersom vi rødgrønne taper valget – og kaoset på borgerlig side også fortsetter etter valget?

Siden vi i Senterpartiet er vant til å ta ansvar – og å stille opp når det trengs – har jeg laget et mulig scenario på Senterpartiets Plan B…

Men før det vil jeg presisere at Senterpartiet har ingen plan B, bare en plan A, og den går ut på å regjere videre sammen med både SV og Ap. Dette var det unison enighet om på landsmøtet vårt i vår. Så er det nevnt -men er dette Senterpartiets Plan B…?

Etter en måned med kaos på borgerlig side og Jens Stoltenberg som har kastet kortene – har Liv Signe Navarsete tidlig en fredag morgen hatt møte med Kong Harald og fungerende Stortingspresident Torbjørn Jagland (ny er ikke konstituert pga krangel på borgerlig side også på Stortinget…). Journalistene mottar beskjed fra Guri S og Torvild S kl 0900 om at media bør innfinne seg på Slottsplassen kl 1000.

På Slottsplassen presenterer Liv Signe Navarsete følgende regjering:

Statsminister: Liv Signe Navarsete (Sp)
Finansminister: Marit Arnstad (Sp)
Utenriks- og utviklingsminister: Åslaug Haga (Sp)
Samferdselsminister: Erik Lahnstein (Sp)
Kunnskapsminister: Kjersti Toppe (Sp)
Kommunal- og regionalminister: Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
Forsvarsminister: Irene Lange Nordahl (Sp)
Miljø- og forvaltningsminister: Trygve Slagsvold Vedum (Sp)
Landbruks- og matminister: Terje Riis-Johansen (Sp)
Arbeids- og inkluderingsminister: Dagfinn Sundsbø (Sp)
Helse- og omsorgsminister: Jon Øyvind Odland (Sp)
Justisminister: Per Olaf Lundteigen (Sp)
Kultur- og kirkeminister: Erling Sande (Sp)
Nærings- og handelsminister: Lars Peder Brekk (Sp)
Fornyings- og administrasjonsminister: Ola Borten Moe (Sp)
Olje- og energiminister: Liv Monica Bargem Stubholt (Sp)
Barne- og likestillingsminister: Anne Enger (Sp)
Fiskeri- og kystminister: Hege Solbakken (Sp)

Vist 341 ganger. Ingen følger denne samtalen.
Annonse

Nye bilder