Kabalene på Stortinget er snart klare..

Jeg sitter på internseminar i Senterpartiets Stortingsgruppe på et hotell utenfor Oslo. Her er alle Sps nye stortingsrepresentanter samlet sammen med rådgiverne på Stortinget. Statsrådene er også innom deler av tida. Jeg kan ikke skrive så mye om hva vi diskuterer her nå om posisjoner i forhold til regjeringsforhandlingene. Det er litt for internt å skrive om her. Men det er mye mer enn politikk og taburetter som diskuteres. Arbeidsformer internt i partiene er vel så viktig.

Avisene spekulerer opp og ned i forhold til ministerposter. Men det som for mange også er spennende er jo hva de ulike stortingsrepresentantene skal gjøre. All makt i denne sal; er sagt om Stortinget. Og siden regjeringen utgår fra Stortinget er jo det sant som sagt. Hvem er så Senterpartiets nye stortingsgruppe?

Irene Lange Nordahl, Troms
Janne Sjelmo Nordås, Nordland
Christina Ramsøy, Nord-Trøndelag
Ola Borten Moe, Sør-Trøndelag
Jenny Klinge, Møre og Romsdal
Erling Sande, Sogn og Fjordane
Geir Pollestad, Rogaland
Kjersti Toppe, Hordaland
Per Olaf Lundteigen, Buskerud
Anne T. Wøien, Oppland
Trygve S. Vedum, Hedmark

Disse skal bekle mange verv, kabaler og oppgaver på Stortinget. Her er noen av postene som allerede er fordelt hos oss i Senterpartiet:
Parlamentarisk leder: Trygve Slagsvold Vedum
Parlamentarisk nestleder: Erling Sande
Innpisker: Erling Sande

Siden Lagtinget og Odelstinget er nedlagt blir det ingen fordeling av representantene på de. Men Senterpartiet skal nå om alt går som vi tror inn i preseidentskapet – da Sp vil få en visepresident på Stortinget. Her har vi flere gode kandidater i Senterpartiet…

Stortinget skal finne kandidater (noen også fra Sp) til å bli medlemmer i:
NATO-parlamentarikerforsamlingen
Europarådets parlamentarikerforsamling
Den Vesteuropeiske Unions Forsamling (VEU)
Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE)
Delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet
Felles parlamentarikerdelegasjon til EFTA og EØS
Den Interparlamentariske Union (IPU)
Nordisk Råd
Den parlamentariske arktiske samarbeidskomité

Men det som det er mest spenning rundt nå hos oss i Sp er hvem som skal bli medlemmer i ulike komiteer. 12 stortingskomiter skal alle ha medlemmer fra Sp. Siden vi bare har 11 representanter betyr det at en av våre skal sitte i to komiteer, hvor Kontroll- og konstitusjonskomiteen er en av de. Sp vil også få en komiteleder og en komitenestleder. Her er stortingskomiteene som Sps representanter skal fordeles på:

Arbeids- og sosialkomiteen
Energi- og miljøkomiteen
Familie- og kulturkomiteen
Finanskomiteen
Helse- og omsorgskomiteen
Justiskomiteen
Kirke, utdannings- og forskningskomiteen
Kommunal- og forvaltningskomiteen
Kontroll- og konstitusjonkomiteen
Næringskomiteen
Transport- og kommunikasjonskomiteen
Utenriks- og forsvarskomiteen

I løpet av morgendagen vil en del av kabalene her kanskje falle på plass. Iallefall merker jeg at spenningen i rommet her nå er stor siden det betyr ganske mye for hver enkelt stortingsrepresentant hvilken komite representanten skal inn i de 4 neste årene. En del vil bli skuffet. De fleste fornøyde. Men kabalen vil gå opp til slutt, det er iallefall sikkert!

Vist 477 ganger. Ingen følger denne samtalen.
Annonse

Nye bilder