Støtt våre soldater i Afghanistan

Jeg har siden aksjonen startet støttet våre soldater.

Norges forsvarsrelaterte organisasjoner har gått sammen om kampanjen ”Støtt våre soldater”. Vi ønsker å gi de norske soldatene den anerkjennelse og støtte de fortjener. Det å være soldat er en samfunnsoppgave og samfunnet bør verdsette innsatsen. Kampanjen har støtte i Forsvaret og Forsvarsdepartementet. “Støtt våre soldater” skal løfte frem soldaten og enkeltindividet og hedre en innsats som er uløselig knyttet til vår samfunnssikkerhet og som angår oss alle.

I dagene som kommer er det nok viktigere enn noen gang å støtte våre soldater. For jobben de gjør. Ikke nødvendigvis for holdninger de uttrykker i et ubetenksomt øyeblikk sammen med en “kul” journalist.

Den rødgrønne regjeringen har igangsatt mye bra i forhold til åpenhet i Forsvaret – spesielt i forhold til hva som gjøres i Afghanistan. Denne linja støtter Forsvarssjef Sunde sterkt. Mitt råd til Sunde og Faremo er å ikke overilt igangsette tiltak for å gi munnkurv på soldatene i Telemark.bataljonen, men heller gå i dialog, diskutere åpent hva det innebærer å operere sammen i tøffe områder og ut fra dette se på hva Forsvaret kan gjøre annerledes for å legge tilrette for mer “politisk korrekte” holdninger.

Vist 132 ganger. Ingen følger denne samtalen.
Annonse

Nye bilder