Tydelige Sp-fotavtrykk i statsbudsjettet for 2011

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 er et budsjett for å bygge landet, trygge arbeidsplasser og bedre velferdstilbudet til innbyggerne. Vi legger fram et rød-grønt budsjett, med tydelige Sp-fotavtrykk for 2011, et budsjett som legger til rette for bosetting og næringsutvikling i hele landet.

Gjennom en aktiv og offensiv finanspolitikk, har regjeringa leda landet gjennom den verste finansielle krise verden har sett. Vi går ut av finanskrisen med en rekordlav arbeidsledighet, sett i internasjonal sammenheng. Norsk næringsliv og industri har kommet seg gjennom brottsjøene, og vi ser nå at lønnsomheten og ordreinngangen i mange næringer tar seg opp igjen. Dette gir oss gode forutsetninger for videre vekst og nyskaping i Norge. Arbeidet med å bygge landet, gjøre avstandene mindre og bedre livsvilkår for folk i hele lendet holder fram når vi går inn i Senterpartiets 6. år i regjering!

Du vil kunne kjenne lukten av opptil 1000 km med nylagt asfalt i løpet av 2011!
Det bevilges 2,8 milliarder kroner mer til samferdselsformål i 2011. Dette er en vekst på 10,6 prosent. Økte bevilgninger til veg og bane, med størst økning for drift og vedlikehold. Veksten i forfallet av vegkapitalen stanses derfor. Magnhild er budsjettvinner og vår nye Vedlikeholdsminister!

På mange andre områder vil du også kunne se Sp-fotavtrykkene – bare les budsjettet ;-)

Vist 71 ganger. Ingen følger denne samtalen.
Annonse

Nye bilder