På matfeltet må vi styrke forbrukermakten og forbrukervalget

Jeg mener at utvalget er for dårlig og prisene er for høye på enkelte matvarer. Kjedemaktutvalget konkluderer med at forbrukerne ikke får lavere priser på flere varer i butikk som leverandørene har kuttet sine priser på, noe som underbygger at vi er nødt til å få mer åpenhet i prissettingen og å regulere matkonkurransen bedre.

Det bør være forbrukerne som skal få lov til å bestemme hva som står på hyllene i butikkene, ikke kun kjedene basert på hva slags avtaler de forhandler fram med leverandørene. Mange kjeder forfordeler i hyllene også egne varer med større avanse framfor produkter forbrukerne vil ha. Vi trenger derfor å styrke forbrukermakten. Jeg støtter derfor forslaget om matombud og andre tiltak for å øke forbrukernes innflytelse i hva vi kan kjøpe i butikkene.

Matkjedeutvalget vurderer det sånn at utviklingen i favør av handelsleddet i verdikjeden for mat vil gi et ubalansert maktforhold. Dette vil være til skade for sunn konkurranse til beste for forbrukerne.
Den norske matkjeden kjennetegnes av betydelig konsentrasjon både på detaljist-, grossist- og leverandørleddet. Utvalgets kartlegging viser noen klare avvik fra forutsetningene for velfungerende markeder. Utvalget mener at konkurransen mellom uavhengige kjeder er på et kritisk lavt nivå. Flere selvstendige paraplykjeder ville bedret mangfoldet, styrket konkurransen og bidratt til mer rettferdig ressursbruk. Utvalget mener at den norske matvaresektoren, sammenlignet med andre land, er relativt lite sensitiv både for nye forbrukerønsker og behov for et mer variert varetilbud. Utvalget peker på at terskelen for markedsadgang for mindre leverandører med egne merker og småskala produsenter generelt sett synes høy.

På matfeltet må vi styrke forbrukermakten og forbrukervalget. I Norge er utvalget dårligere enn i andre land – og jeg tror at forbrukerne vil ha fler valgmuligheter i hyllene. Det er ikke sånn at alle av oss kun vil spise First Price-produkter og andre produkter som kjedene “produserer selv”.

Vist 179 ganger. Ingen følger denne samtalen.

Kommentarer

Forbrukerne ønsker det slik. Du husker sikkert Lidl som prøvde seg med andre matvarer – de måtte gi opp. Få bort tollvernet på en del matvarer og åpne opp for mer import av mat vil være et steg i riktig retning

Lidl måtte gi seg pga arbeidskultur og brudd på regler i forhold til ansatte – jeg er tilhenger av også lavpriskjeder i Norge. Men når f.eks. norske nisjeprodusenter, økologiske produkter og kortreist mat ikke får plass i norske butikker – så hjelper det ikke å fjerne tollmurene. Det er kjedene som må drive annerledes.

Den tyske matvaregiganten måtte fylle på med norske varer for å lokke flere kunder til de norske butikkene. Nordmenn lar seg ikke overbevise om å kjøpe billige, ukjente tyske mat-merker. Nordmenn ville ikke ha tysk mat – de vil ha norsk fårepølse , hvitost og kneip.

Du kommer med løgn når du sier at Lidl måtte gi seg pga arbeidskultur og brudd på regler i forhold til ansatte.

Lidl slet i markedet i stor grad pga dårlig omdømme ja, med bakgrunnen i arbeidsmiljøet, rigide regler og hemmelighold. Se f.eks. denne artikkelen fra den gang da: http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/03/14/529773.html
Og du kan finne mange artikler a la dette: http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.558351

Det var ikke arbeidsmiljøet som gjorde at Lidl la inn årene i Norge – det var nordmenn som ikke ville kjøpe tysk mat. Prøv å vær mer sakelig i debatten.

Rema 1000 som kjøpte opp alle 50 butikkene gjør det veldig godt i gamle Lidl lokaler. Omsetningen til Rema butikkene i disse lokalene har vært opptil 200 prosent mer enn Lidl.

En annen grunn til at mat er dyrt i Norge er fordi vi har råd til det !

Annonse

Nye bilder