Jeg vil male Oslo grønt!

De neste årene skal mange kilometer med sykkelfelt bygges ut i Norge og i Oslo, men vi har ukultur og usikkerhet både blant syklister, bilister og fotgjengere som vi må gjøre noe med. Vi må derfor tydeliggjøre hva som er sykkelfelt i veibanen for alle trafikanter.

Ved å male sykkelfeltene grønne mener jeg at vi gir et tydelig signal om at vi har tenkt å satse på syklistene. Skal vi løse samferdselsutfordringene i byene er vi nødt til å satse mer på sykkel, som er et godt alternativ både i forhold til miljøet og folkehelsa. I dag går det ofte på helsa løs å sykle pga uklarhet rundt hva som er sykkelfelt, vei og fortau. Det er vanskelig å ta seg fram som syklist spesielt i Oslo sentrum, derfor vil jeg male sykkelfeltene grønne!

Vist 195 ganger. Ingen følger denne samtalen.

Kommentarer


Er det miljøvennlig maling på den kosten?

Det er vannbasert maling fra Jotun. Hva slags maling vi skal bruke på vei/sykkelfelt må selvsagt vurderes slik at den tilfredstiller krav til helse, miljø og sikkerhet.

http://sentertanken.wordpress.com/

Det ser ut til at senterpartifolk i Oslo har miljøholdninger som befinner seg uendelig langt borte fra tankegangen hos partifrender ute på bygda. De senterpartifolkene jeg kjenner i landlige strøk, har knapt vært på en sykkel. Utenfor husene står det fylt opp med alskens kjøretøy og maskinelt utstyr, og når biler, traktorer, tilhengere og hva det måtte være, ikke er i bruk lenger, slenges det bare rundt omkring og står ute for vær og vind og ruster…

Annonse

Nye bilder