Viser arkivet for oktober, 2009

Den store lokaliseringstautrekkingen på Stortinget

Hvert fjerde år velges et nytt Storting. I år er det spesielt at det ikke velges representanter til Odelsting eller Lagting – som begge er nedlagte. Flere valg (konstituering) er nå gjennomført på Stortinget. Vi har fått 6 personer i presidentskapet, 12 komitéledere (og 12 komiténestledere) og 7 parlamentariske ledere.

Dette er posisjoner som alle gir fordeler – slik som høyere lønn og finere kontorer. For eksempel innebærer dette at de 5 partiene som har folk i presidentskapet får kontorer i “Keiserfløyen” på Stortinget. Disse kontorene, som er de flotteste på Stortinget, disponerer partigruppene selv. Noen partigrupper lar medlemmene i presidentskapet få disponere disse kontorene (Stortingspresident Dag Terje Andersen (Ap), Første visepresident Øyvind Korsberg (FrP), Andre visepresident Per-Kristian Foss (H), Tredje visepresident Marit Nybakk (Ap), Fjerde visepresident Akhtar Chaudhry (SV) og Femte visepresident Line Henriette Hjemdal (KrF)). Mens andre lar de parlamentriske lederne få disponere disse kontorene – noe som f.eks. har medført at Erna Solberg (H) og Siv Jensen (FrP) har hatt kontorer ved siden av hverandre i forrige stortingsperiode.

På Stortinget er det som ofte ellers i samfunnet at “den største” får velge først. Deretter kommer partiene i rekkefølge etter størrelsen. Det mange sikkert husker er lokaliseringsstriden fra fire år siden hvor FrP skvisa Høyre ut av sitt gruppemøterom med makt gjennom sin størrelse (de hadde blitt større enn Høyre og fått bedre selvtillit enn tidligere). I år er det færre konflikter rundt hvilke gruppemøterom. En liten endring vi i Sp er fornøyd med er at vi kommer før KrF i alle stortingsdebatter (også her er det størrelsen det kommer an på). Dessverre slo SV oss med 1355 stemmer og kommer før oss med innlegg i debattene på Stortinget. Vi får satse på et bedre valgresultat neste år. Vi er iallefall det klart største sentrumspartiet!

Den minst populære mannen på Stortinget i oktober er sannsynligvis Stortingets sjef for romfordelingen. Han har omtrent daglig gått fra parti til parti og prøvd å megle fram greie kompromisser på hvor mange kontorer de ulike partiene skal ha, hvor de skal plasseres m.m. For eksempel har det vært en meget brutal prosess for partiet Venstre som pga det dårlige valgresultatet har mistet de fleste av sine kontorer, og som nå er skivset sammen i et hjørne på Stortinget. KrF har måttet gi fra seg minst ett kontor og SV flere kontorer i stortingsbygningen. Partiene som fikk fler mandater ved valget har derimot kunnet be om flere kontorer i stortingsbygningen.

Nå er romkabalene avgjort – og den store flyttesjauen er i gang hvor halvparten av de partiansatte og mange folkevalgte på Stortinget nå pakker sine ting i pappesker – for å gjøre klart til flytting til nye kontorer de er tildelt. Nye stortingsrepresentanter må gjerne ta til takke med litt mindre kontorer enn de som har vært på Stortinget i fler perioder – for i tillegg til posisjon så betyr også ansiennitet en del ved kontorfordelingene internt i partiene.

Det blir nok november før flyttesjauen er gjennomført. Da begynner kampen om å få de mest attraktive møblene, sofaene og møtebord som det er rift om på Stortinget. Selv sitter jeg nå i kveld og pakker mine ting i esker og lurer på hvilken dato jeg får tildelt for flytting til nytt og flottere kontor. Målet mitt er å få på plass et lite møtebord og stoler på kontoret. Andre har som mål å få en sofa de kan legge seg og strekke ut litt på når kveldene blir lange.

Den store lokaliseringstautrekkingen er nå over – og om en måned er forhåpentligvis også flytteprosessene gjennomført – om ikke budsjettbehandlingen i høst drukner denne prosessen.

• Regjeringen styrker nordomrÃ¥desatsingen og skal ogsÃ¥ legge vekt pÃ¥ næringsutvikling pÃ¥ land. • www.siste.no

FrP-representanter uten ryggrad?

VG “avslørte” i helga at Siv Jensens forsvarspolitiske rådgiver Per Christian Krogh kjenner SIG-sjef Torgeir Friksen personlig, og har samarbeidet med kompanjongen hans om å danne et sikkerhetsselskap. Videre at dette ikke har vært kjent hos flere forsvars- og justispolitikere i FrP. Jeg kjenner ikke til saken spesielt og vil ikke ta stilling til realitetene eller gå god for det som VG skriver. Jeg vil heller ikke her kommentere hva jeg synes personlig om private sikkerhetsselskaper.

Det jeg derimot vil kommentere er at jeg er meget overrasket over reaksjonene i FrP. Private sikkerhetsselskaper er jo helt i tråd med FrPs politikk. Jeg siterer fra programmet:

“Det vil derfor være hensiktsmessig å åpne for bruk av private kontraktører for å sikre hjelpearbeidere og andre i forbindelse med operasjoner i utlandet. Danmark, USA, Storbritannia og andre har valgt å benytte seg av sivile sikkerhetsselskaper for å beskytte egne tjenestemenn og annet personell, med stort hell. Norge bør også kunne løse utfordringen på denne måten frem til Forsvaret har tilstrekkelig kapasitet selv til å kunne gjøre denne type sikkerhetsoppdrag.”

Jeg lurer derfor på om FrP atter en gang klarer å være både for og mot noe samtidig – og om de snur kappa etter vinden. Er det dette man kaller å ikke ha ryggrad? Hva står FrP egentlig for i forhold til private sikkerhetsselskaper?

Her er Senterpartiets komitéfordeling på Stortinget!

Senterpartiets stortingsgruppe har gjort oppnevnelser til Stortingets komiteer. Stortingsgruppa i Senterpartiet er blant de yngste gruppene noensinne, med en gjennomsnittsalder på 37 år.

Energi- og miljøkomiteen: Erling Sande, Sogn og Fjordane (leder av komiteen)
Sande (30) er vararepresentant for Liv Signe Navarsete som er statsråd i regjeringen. Sande har vært medlem av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget fra oktober 2007, og før dette var han medlem av Familie- og kulturkomiteen.

Utenriks- og forsvarskomiteen: Trygve Slagsvold Vedum, Hedmark
Slagsvold Vedum (30) har vært stortingsrepresentant for Sp de fire siste årene, med tre år Kommunal- og forvaltningskomiteen og ett år i Helse- og omsorgskomiteen. Han er også valgt til oppgaven som parlamentarisk leder for Sps stortingsgruppe.

Finanskomiteen: Per Olaf Lundteigen, Buskerud
Lundteigen (56) er inne i sin tredje periode på Stortinget, og i samtlige perioder har han vært medlem av Finanskomiteen på Stortinget. Lundteigen har tidligere vært statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet og generalsekretær i Senterpartiet. Han driver gården Gommerud på Vestfossen i Buskerud.

Arbeids- og sosialkomiteen: Geir Pollestad, Rogaland
Pollestad (31) er vararepresentant for Magnhild Meltveit Kleppa som er statsråd i regjeringen. Pollestad kommer fra stillingen som statssekretær i Samferdselsdepartementet. Han har tidligere vært statssekretær i Olje- og energidepartementet og politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet.

Familie- og kulturkomiteen: Christina Ramsøy, Nord-Trøndelag
Ramsøy (22) er vararepresentant for Lars Peder Brekk som er statsråd i regjeringen. Ramsøy er leder for Senterungdommen, men har varslet at hun går av på landsmøtet i november.

Helse- og omsorgskomiteen: Kjersti Toppe, Hordaland (1. nestleder i komiteen)
Toppe (41) er ny som stortingsrepresentant for Hordaland Sp. Kjersti Toppe har vært Sps gruppeleder i bystyret i Bergen, og medlem av fylkestinget i Hordaland. Hun er utdannet lege og har praktisert blant annet ved legevakten i Bergen.

Justiskomiteen: Jenny Klinge, Møre og Romsdal
Klinge (33) var i forrige periode vararepresentant, men møtte som representant i vel to år – hovedsakelig på slutten av perioden. Hun var medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen. Klinge var sjølstendig næringsdrivende og kunstner før hun ble innvalgt. For første gong på åtte år får Senterpartiet et sete i justiskomiteen.

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen: Anne Tingelstad Wøien, Oppland
Tingelstad Wøien (44) kommer fra stillingen som politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet. Før dette var hun politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet. Hun er utdannet lærer og har vært medlem av kommunestyret i Gran og fylkestinget i Oppland. Tingelstad Wøien er forøvrig historisk. Aldri før har en datter av en tidligere stortingsrepresentant blitt valgt inn. Moren, Marit Tingelstad, satt fra 1993 til 2001 – også hun som medlem av KUF-komiteen den siste perioden.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen: Ola Borten Moe, Sør-Trøndelag
Borten Moe (33) var i forrige stortingsperiode leder for næringskomiteen. Nå blir han 1. nestleder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget samt medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen. På slutten av forrige periode var hans kone, Anna C. Brustad Moe, medlem av samme komité.
Nå får altså Borten Moe ansvaret for to komiteer på Stortinget for Senterpartiet.

Næringskomiteen: Irene Lange Nordahl, Troms
Lange Nordahl (41) kommer fra stillingen som næringssjef i Lenvik kommune. Hun har vært aktiv i Senterpartiet i 27 år, både i Senterungdommen og Senterpartiet. I Troms har hun også vært fylkesråd for næring.

Transport- og kommunikasjonskomiteen: Janne Sjelmo Nordås, Nordland
Janne Sjelmo Nordås (Nordland) blir medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Sjelmo Nordås (45) har de siste to årene vært statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet. De siste åtte årene har hun vært vararepresentant for Nordland Sp til Stortinget. Fra høsten 2007 var hun fylkesråd i Nordland fylkeskommune med ansvar for næringssaker, til hun ble statssekretær samme år. Hun har vært fylkespolitiker i Nordland for Senterpartiet siden 1999.

Erling Sande (Sp) skal leie Energi- og miljøkomiteen på Stortinget!

Senterpartiets stortingsgruppe har gjort oppnemningar til Stortingets komitear. Stortingsgruppa i Senterpartiet er blant dei yngste gruppene nokosinne, med ein gjennomsnittsalder på 37 år.

Erling Sande (Sogn og Fjordane) blir leiar av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Sande (30) er vararepresentant for Liv Signe Navarsete som er statsråd i regjeringa. Sande har vore medlem av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget frå oktober 2007, og frå 2005 var han medlem av Familie- og kulturkomiteen.

SITATER FRA ERLING SANDE FRA PM SENDT UT FRA SP 1/10:
- Dette blir både spennande og utfordrande. Miljø og dei store klimautfordringane vi står ovanfor blir områder som er blant dei mest aktuelle sakene i åra som kjem og arbeidet vi gjer her vil vere særs viktig, seier Erling Sande. - Eg og Senterpartiet er opptatt av at Noreg er i front i klimapolitikken og ynskjer å bidra til ei større satsing på fornybar energi, reduserte utslepp og meir effektiv bruk av energien. På andre områder blir for eksempel det å bidra til at tilliten mellom lokalbefolkning og forvaltning når det gjeld rovdyr og utmarksnæring viktig, seier Sande, som gler seg til å ta fatt på oppgåva.