Viser arkivet for oktober, 2010

Annerledes-Europa

Ny bok om «Annerledes-EUROPA» ble presentert i dag.

Siden 90-tallets EU-kamp har ”Annerledes-landet” vært et hyppig anvendt begrep i samfunnsdebatten. Hvor spesielle er så verdiene knyttet til visjonen om ”Annerledes-landet”? Ikke fullt så særnorske som vi tror, hevdes det i boka «Annerledes-EUROPA».

Boken ble presentert på en pressekonferanse i Oslo 29. oktober av forfatterene Kjell Dahle og Håkan Larsson. Boken ble på pressekonferansen overrakt til senterpartileder Liv Signe Navarsete, som har skrevet forordet i boken.

«Annerledes-Europa» kommer ut på Pax forlag, og vil bli solgt under Senterpartiets jubileumsarrangement i Oslo 30.-31. oktober. Der innleder de to forfatterne om rød-grønt samarbeid i et europeisk perspektiv. Dagens regjering er Norges første rød-grønne, men arbeidernes og bøndenes partier har dannet regjering sammen i mange europeiske land i løpet av de siste 90 årene.

Forfatterene av boka: Kjell Dahle og Håkan Larsson:

Kjell Dahle (f. 1952) er statsviter med blant annet historie og bulgarsk i fagkretsen. Han har vært generalsekretær i Senterpartiet, sjefredaktør i Senterpressens Osloredaksjon og utredningsleder i Alternativ Framtid-prosjektet. I tillegg har han blant annet sittet som leder av internasjonalt utvalg i Nei til EU og som nestleder i Framtiden i våre hender. Han har lengre tids opphold i Sentral- og Øst-Europa bak seg, både før og etter murens fall.

Håkan Larsson (f. 1950) har blant annet vært sjefredaktør i regionsavisen Östersunds-posten, koordinator i Folkrörelsen mot EU i Sverige før folkeavstemningen i 1994 og riksdagsmedlem for Centerpartiet. Han har siden tidlig 80-tall vært sterkt engasjert i polsk-svensk samarbeid, og sto sentralt i kontaktutviklingen mellom svensk og polsk bygdeungdom. Som følge av dette, fikk han i 1991 tildelt Den polske republikkens orden av Lech Walesa.

 • Liv Signe Navarsete overrekkes Annerledes-Europa
 • Annerledes-Europa
 • Annerledes-Europa – forfatterene og partilederen
 • Håkan Larsson er medforfatter til boka Annerledes-Europa
 • Liv Signe Navarsete og Per Olaf Lundteigen deltar på boklanseringen
 • Lanseringen av boka Annerledes-Europa, skrevet av Kjell Dahle og Håkan Larsson
 • Annerledes-Europa og Liv Signe Navarsete
 • iPad TV2 Sumo — på Stortingets PCer gikk det ikke an å vise TV2 SUMO for noen av mine politikere (Silverlight crash), men min iPad redda dagen. Da fikk Ola Borten Moe sett seg selv på iPad i stedet for PC. Velkommen til framtida!
 • iPad — Mitt nye verktøy på jobben :-)
 • Anne Marie Aanerud ble ønsket velkommen som ny politisk rådgiver for Geir Pollestad
 • En framoverlent Per Olaf Lundteigen lytter til svar fra Jens Stoltenberg
 • Noen av Sps stortingsrepresentanter og Sps generalsekretær
 • Jens Stoltenberg innleder for Senterpartiets gruppe
 • Det var god stemning under Stoltenbergs innledning
 • Ola Borten Moe, Jenny klinge og Irene Lange Nordahl
 • Trygve Slagsvold Vedum repliserer Jens Stoltenberg
 • Rett før gruppemøtet starter er stortingsrepresentanter og folk fra regjeringa på vei inn døra
 • Statsminister Jens Stoltenberg blir ønsket velkommen av Trygve Slagsvold Vedum til Sps gruppemøte
 • Senterpartiets stortingsrepresentanter lytter til Stoltenberg

Tydelige Sp-fotavtrykk i statsbudsjettet for 2011

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 er et budsjett for å bygge landet, trygge arbeidsplasser og bedre velferdstilbudet til innbyggerne. Vi legger fram et rød-grønt budsjett, med tydelige Sp-fotavtrykk for 2011, et budsjett som legger til rette for bosetting og næringsutvikling i hele landet.

Gjennom en aktiv og offensiv finanspolitikk, har regjeringa leda landet gjennom den verste finansielle krise verden har sett. Vi går ut av finanskrisen med en rekordlav arbeidsledighet, sett i internasjonal sammenheng. Norsk næringsliv og industri har kommet seg gjennom brottsjøene, og vi ser nå at lønnsomheten og ordreinngangen i mange næringer tar seg opp igjen. Dette gir oss gode forutsetninger for videre vekst og nyskaping i Norge. Arbeidet med å bygge landet, gjøre avstandene mindre og bedre livsvilkår for folk i hele lendet holder fram når vi går inn i Senterpartiets 6. år i regjering!

Du vil kunne kjenne lukten av opptil 1000 km med nylagt asfalt i løpet av 2011!
Det bevilges 2,8 milliarder kroner mer til samferdselsformål i 2011. Dette er en vekst på 10,6 prosent. Økte bevilgninger til veg og bane, med størst økning for drift og vedlikehold. Veksten i forfallet av vegkapitalen stanses derfor. Magnhild er budsjettvinner og vår nye Vedlikeholdsminister!

På mange andre områder vil du også kunne se Sp-fotavtrykkene – bare les budsjettet ;-)

Stortinget åpner - nye navn i Sp-gruppa

I dag trer det 155. storting trer sammen til konstituerende møte, slik at alle formalitetene er på plass når vi lørdag 2. oktober får Trontaledebatten med Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning og melding om Noregs rikes tilstand og styring fra en av våre statsråder.

På mandag 4. oktober er det trontaledebatt. For Senterpartiet vil Ola Borten Moe holde hovedinnlegget, da parlamentraisk leder Trygve Slagsvold Vedum deltar på FNs generalforsamling fram til 18. oktober. Dermed kommer Olov Grøtting inn som vararepresentant fra Hedmark.

På grunn av permisjoner vil også Arne Bergsvåg (Rogaland) og Johannes Rindal (Oppland) være stortingsrepresentanter trontaleuka. Geir Pollestad fra Rogaland deltar i Europarådet. Anne T. Wøien er sykmeldt.

Olov Grøtting, Senterpartiets vararepresentant fra Hedmark er til daglig ordfører i Alvdal kommune. Hun vil i Slagsvold Vedums fravær sitte i Utenriks- og forsvarskomiteen. Ola Borten Moe er vikarierende parlamentarisk leder mens Slagsvold Vedum er i FN i New York.

Hva kommer Høyre til å gjøre i forhold til datalagring?

Det ble i dag avholdt møte på Stortinget mellom talspersonene for datalagringssaken i FrP, SV, Sp, KrF og V.

De fem partiene har alle konkludert med at Norge ikke må implementere EUs datalagringsdirektiv. Datalagringsdirektivet vil innebære en massiv lagring av trafikkdata og direktivet er ikke forenelig med personvernhensyn og folks rett til privatliv.

De fem partiene ble på møtet enige om å ha en videre dialog for å arbeide frem forslag til forbedringer av det nasjonale regelverket for lagring av trafikkdata.

De som deltok på møtet var Stortingsrepresentant Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet, Stortingsrepresentant Snorre Valen fra Sosialistisk Venstreparti, Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet, Stortingsrepresentant Knut Arild Hareide fra Kristelig Folkeparti og sekretariatsleder Ingvild Boe Hornburg fra Venstre. Høyre deltok ikke – Erna Solberg takka nei til å delta på møtet.

Hva kommer Høyre til å gjøre i forhold til datalagring?