Viser arkivet for november, 2010

Ja til ulv i Oslomarka

Det ble et lite innslag med meg på Dagsrevyen i forhold til ulvedebatten som snart vil komme på Stortinget. Jeg uttaler meg her som lokallagsleder i Oslo.

Jeg mener vi må sikre rovdyrbestandenes overlevelse og samtidig sikre næringsdrift basert på beitebruk i utmark. Siden Oslofolk er mest glad i ulven mener jeg en naturlig tanke er å la den komme hit!

Dersom en ulvestamme etableres i Nordmarka, så slipper vi den store konflikten som er tilstede andre steder i forhold til næringsdrift basert på beitemark (det er lite sau i Nordmarka). Vi har jo faktisk Eventyrskog i Nordmarka, da må det jo passe godt med ulv der! Naturvernforbundet har faktisk tidligere tatt til orde for å gjøre Marka til ulvesone.

Jeg mener det er viktig å ta hensyn til folks livskvalitet – vi ser f.eks flere områder i Østfold hvor konfliktene er blitt for store mellom folk og rovdyr, og jeg mener det er naturlig at vi tar ut flere ulver.

Jeg mener det er nødvendig å ha tydeligere soner for hvor ulven skal ha forrang og hvor beitedyr og lokalbefolkning skal ha forrang. Videre mener jeg at nødvergeretten må styrkes, og inkludere blant annet muligheten til å skyte ulv som angriper hunder.

Jeg ser fram til at regjeringa legger fram forslag til behandling i Stortinget, og jeg er trygg på at vi vil få et godt forlik som kan vare lenge på Stortinget. I dag er konfliktene mellom folk og rovdyr (ulv) for store, så vi trenger en tydeligere rovdyrpolitikk. Jeg er selv tilhenger av at Oslomarka bør åpnes for ulven.

Senterungdommer med ambisjoner

Bilderettigheter: Senterungdommen

Senterungdommen hadde sitt landsmøte denne helga. Her ble Johannes Rindal (i midten) gjenvalgt som leder, Lars Vangen ble valgt som politisk nestleder og Sandra Borch ble valgt som organisatorisk nestleder.

Johannes Rindal er for tiden inne på Stortinget som Anne T. Wøiens vara – og han har markert seg tydelig på områder som ungdomsskolen og jernbane. På landsmøtet løftet han opp en ny sak som blir aktuell i årene som kommer, nemlig statlig overbyråkratisering. Les talen til Johannes her:

Rogalendingen Lars Vangen som nylig flytta til Østfold har vært aktiv i Senterungdommen i flere år – og har bidratt til å få Senterungdommen til å markere seg tydelig på områder som rus og integrering.

Sandra Borch har markert seg tydelig i Senterungdommen fra Troms tidligere og viste hvor uredd hun var med å gå ut med et tydelig utspill om en annerledes politikk i forhold til oljeutvinning i Lofoten-Vesterålen rett før landsmøtet.

Jeg gleder meg til å følge Senterungdommen framover. Det er bare å sitere Johannes Rindal: Hjertet ligger til venstre og blindtarmen til Høyre, men det er i sentrum du finner godsakene…

Landsmøte i Senterungdommen valgte følgende Sentralstyre:
Leder: Johannes Rindal (Oppland)
Politisk nestleder: Lars Vangen (Østfold)
Organisatorisk nestleder: Sandra Borch (Troms)
Internasjonal leder: Signhild Stave Samuelsen(Vest-Agder)
1.styremedlem: Truls Ødegaard ( Buskerud)
2.styremedlem: Nils Ramsøy (Nord-Trøndelag)
3.styremedlem: Ida Lise Letnes (Nord-Trøndelag)
4.styremedlem: Haakon Skramstad ( Møre og Romsdal)
5. styremedlem: Jens Christian Reberg ( Sør-Trøndelag)
1.varamedlem: Hans-Ole Nordahl ( Troms)
2.varamedlem: Henriette Øygaarden ( Vestfold)
3.varamedlem: Fredrik Bakke (Hordaland)
4.varamedlem: Ingvild Auflem Vik ( Møre og Romsdal)
5.varamedlem: Aleksander Øren Heen (Sogn og Fjordane)