Viser arkivet for desember, 2010

Sp vil redde Oslo Hospital

Jeg og Oslo Senterparti jobber for å redde Oslo Hospital, som er truet pga av en anbudskonkurranse hos Helse Sør-Øst.

Sp er kjent for sitt engasjement for lokalsykehus over hele landet. Men ikke bare lokalsykehusene er truet, også Oslo Hospital er truet på grunn av manglende politisk styring og dårlige anbudsprosesser.

Helse Sørøst har besluttet at Oslo Hospital, Norges eldste sykehus, skal nedlegges. Sp er ikke motstander av endringer på sykehusområdet, men vesentlige endringer av helsetilbudet må være bedre politisk forankret.

Mange viser til at det er anbudsreglementet som gjør at vi har kommet i denne situasjonen. Det er alt for enkelt. Jeg mener at ren konkurranseutsetting av helse- og sosialtjenester i noen tilfeller kan gi negative konsekvenser for utvikling av tjenestetilbud over tid. Innenfor de prinsipper som lov om offentlige anskaffelser bygger på, må man ta i bruk også andre virkemidler enn åpen, begrenset anbudskonkurranse. Kjøp ved forhandlinger kan være et slikt alternativ, slik det også framgår av anskaffelsesforskriften, del II. Sp er opptatt av at både virksomheter og ansatte i rehabiliteringsinstitusjoner må gis stabile og forutsigbare rammevilkår over tid for å utvikle tilbud av høy kvalitet, slik som Oslo Hospital gir.

Sp vil kjempe for et godt helsetilbud der folk bor – både i bygd og by – og Oslo Hospital er en av institusjonene vi jobber for å redde. Jeg forventer at Helse Sør-Øst griper inn umiddelbart slik at Oslo Hospital kan drive behandlingsplasser videre.

Lars Gjemble, leder i Oslo Indre Øst Senterparti

  • Datadirektivsmotstandere — Helge Solum Larsen (V), Knut Arild Hareide (KrF), Bård Hoksrud (FrP), Hallgeir Langeland (SV) og Geir Pollestad (Sp) og møttes for en liten prat om datalagringsdirektivet (dld) i Stortingets vandrehall idag.
  • Trygve Slagsvold Vedum – nestleder i Senterpartiet — I kveld er pressens årlige julebord hvor en av gjestene er Trygve Slagsvold Vedum. Som vanlig avholdes julebordet på Ekebergsrestauranten – kos dere i kveld!
  • Terje Riis-Johansen mottar gave fra Natur og ungdom
  • Senterpartiets politiske ledelse i Olje- og energidepartementet
  • Jeg er stand-in for TV2 om grønne sertifikater
  • Miljøbevegelsen jubler for Senterpartiets gjennombrudd i forhandlingene om grønne sertifikater
  • Politisk rådgiver Ivar Vigdenes i Olje og energidepartementet feirer med kake
  • Terje med grønt sertifikat
  • Mange i Senterpartiet og miljøbevegelsen vil spise kake og feire grønne sertifikater