Viser arkivet for april, 2010

Endelig enighet om delelinjen - også bra for Svalbard!

Som nordområdeentusiast er jeg stolt i dag! Det har tatt 40 år å bli enige. Og mange trodde det ville ta minst 10 år til. Men nå er vi der. Dette gir masse muligheter. Ikke minst i nord. Både i forhold til næringsliv og folk-til-folk-samarbeid.

Da jeg besøkte Svalbard i 2008 knipset jeg dette bildet (over). Når vi nå er enige med Russland om delelinjen betyr det at den russiske bjørnen indirekte har “fredet” Svalbard-traktaten og norsk råderett over fiskerivernsonen rundt Svalbard. Sånn tolker iallefall jeg det. Dette er et viktig poeng framover både i forhold til forvaltningen av fiskeriressursene og miljøforvaltningen rundt Svalbard. Dette er en dag som bør feires i Norge. Så får vi se etter hvert hvor mye feiring det blir hos Statoil… Vi får iallefall nye problemstillinger i regjeringa å diskutere på sikt i forhold til energi, olje og gass…

Senterpartiet på hugget

Det er moro å jobbe i Senterpartiet for tida. Aktiviteten er meget stor. Flere politiske saker som er viktige for Sp er oppe til diskusjon over hele landet.Lokalsykehus. Datalagringsdirektivet. Jordbruksoppgjør. LoVe. Nødvergeparagraf.

Dette blir en spennende vår! I dag sitter jeg på seminar hos Intranettverket om “case og inspirasjon” (intranett og ekstranett i organisasjoner). Det er mange spennende verktøy vi i Sp skal utvikle framover for å legge til rette for større deltakelse i sosiale medier og gode kommunikasjonskanaler både internt og eksternt ved hjelp av mulighetene som nettet gir.

Stortingsgruppa vår jobber jevnt og trutt. Ola Borten Moe er tilbake i gruppa etter å ha deltatt på kurs hos Forsvarets Høgskole. Men denne uka har vi en del varaer inne pga sykmeldinger, permisjoner m.m. . Erling Sande (Sogn og Fjordane) er på reise og har generalsekretær i Sp Knut M. Olsen inne som sin vara. Professor Peter Ørebech er inne for Irene L. Nordahl (Troms) og ordfører Ragnhild Aarflot Kalland er inne for Jenny Klinge (Møre og Romsdal).