Viser arkivet for april, 2010

Senterpartiet på hugget

Det er moro å jobbe i Senterpartiet for tida. Aktiviteten er meget stor. Flere politiske saker som er viktige for Sp er oppe til diskusjon over hele landet.Lokalsykehus. Datalagringsdirektivet. Jordbruksoppgjør. LoVe. Nødvergeparagraf.

Dette blir en spennende vår! I dag sitter jeg på seminar hos Intranettverket om “case og inspirasjon” (intranett og ekstranett i organisasjoner). Det er mange spennende verktøy vi i Sp skal utvikle framover for å legge til rette for større deltakelse i sosiale medier og gode kommunikasjonskanaler både internt og eksternt ved hjelp av mulighetene som nettet gir.

Stortingsgruppa vår jobber jevnt og trutt. Ola Borten Moe er tilbake i gruppa etter å ha deltatt på kurs hos Forsvarets Høgskole. Men denne uka har vi en del varaer inne pga sykmeldinger, permisjoner m.m. . Erling Sande (Sogn og Fjordane) er på reise og har generalsekretær i Sp Knut M. Olsen inne som sin vara. Professor Peter Ørebech er inne for Irene L. Nordahl (Troms) og ordfører Ragnhild Aarflot Kalland er inne for Jenny Klinge (Møre og Romsdal).