Viser arkivet for mars, 2011

  • Oslo Sps delegasjon på landsmøtet 2011 på Stjørdal — Fotograf: Ragne Lysaker (Sp)
  • Lars Gjemble på Sps landsmøte 2011 — Fotograf: Ingvar Botnen (Sp)

Senterpartiet har gitt mer til Oslo kommune enn noen andre

Jeg merker meg at Byrådslederen i Oslo klager over at Oslo taper penger i forhold til utkantkommuner. Dette er lek med tall. Senterpartiet har styrt Kommunal- og regionaldepartementet i mange år nå, og Oslo er faktisk en av de store vinnerne i kommune-Norge i forhold til hvor mye kommunene får av støtte fra staten.

NRK Dagsrevyen mandag 21. mars med oppslag om Bygdedød og at Oslo kommune taper penger i forhold til fraflyttingskommuner

Vi i Senterpartiet mener at alle skal ha reell frihet til å bosette seg der de vil – om det er på Grünerløkka, i Groruddalen eller i Grong. Vil ikke Røsland gi folk valgmuligheten til dette? Senterpartiet har sørget for at Oslo får mer penger enn tidligere fra staten. I 2010 foreslo Regjeringa en mer rettferdig fordeling av inntektene mellom kommunene – dette fikk som konsekvens at både Oslo og mange småkommuner fikk mer penger fra regjeringen. I 2010 ble det innført et nytt storbytilskudd til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger som erstattet hovedstadstilskuddet. Oslo fikk 599 millioner kroner mer fra det Senterpartistyrte Kommunaldepartementet i fjor – noe vi i Oslo Sp er glade for, så det er ikke riktig som byrådslederen framstiller det at Oslo er den store taperen.

Senterpartiet har sørget for mer penger til alle kommunene i landet, ikke bare til Oslo. Hadde Høyre sittet med regjeringsmakten, ville skattekutt vært fokus og Oslo kommune ville fått mindre fra staten.
Jeg er bekymret over at kommunen selger mye av arvesølvet i Oslo gjennom eiendommer m.m. som selges til private. Samtidig er det eksempelvis 20 år siden planen for nytt hovedsykkelveinett ble vedtatt – denne er fortsatt ikke bygd ferdig! Her handler det om å ha tydeligere prioriteringer – Oslo kommune har bedre råd enn noen gang, men velger ikke å prioritere det som er viktigst.

Dersom Senterpartiet kommer til makten i Oslo vil vi få en tydeligere prioritering av kollektivtrafikken, sykkelveiene og byens grønne lunger. Vi vil også gi mer makt og midler til bydelene for å bedre nærmiljøene og omsorgen der. Senterpartiet har gitt mer til Oslo kommune enn noen andre – og kommer Høyre igjen inn i Kommunaldepartementet, så må Oslo kommune forberede seg på store kutt.

Ola Borten Moes etterfølger - Heidi Greni!

Heidi Greni tar over stortingsplassen når Ola Borten Moe blir olje- og energiminister. Hun har vært med i Senterpartiet i 30 år og er inne i sin andre periode i kommunestyret i Holtålen kommune, der hun også sitter i formannskapet.