Ola Borten Moes etterfølger - Heidi Greni!

Heidi Greni tar over stortingsplassen når Ola Borten Moe blir olje- og energiminister. Hun har vært med i Senterpartiet i 30 år og er inne i sin andre periode i kommunestyret i Holtålen kommune, der hun også sitter i formannskapet.

Manglende kontroll med anbudsutsetting i Oslo kommune

Jeg har i flere dager fulgt Adecco-saken om Ammerudlunden sykehjem og andre omsorgstilbud som er satt ut på anbud til profittsøkende private aktører. Jeg er tilhenger av at kommunene selv skal vurdere hvilke tjenester som man selv skal levere og hva man kan sette ut til f.eks. ideelle organisasjoner og andre aktører. Men i Oslo har det vært en storstilt utsetting av offentlige tjenestetilbud til profittaktører, uten at det ser ut som Oslo kommune har kompetanse og kontrollrutiner til å følge opp at anbudsvinnerne følger anbudet og lover og regler på tjenesteområdene. Dette bekreftes av nyheten som kom idag om at Oslo ble varslet om underbemanning allerede for sju år siden.

Jeg mener at dersom Oslo kommune ikke sørger for gode nok kontrollrutiner og et kontrollapparat til å følge opp det som er satt ut på anbud i omsorgssektoren, så bør tjenester tilbakeføres til kommunal forvaltning for å sikre et godt tilbud i tråd med norsk lov. Dette bør gjelde fler områder enn omsorgssektoren.

Videre mener jeg at det bør vurderes å innføre flere års karantene for tilbydere av anbud som klart bryter kontraktene som er inngått med kommunen. Jeg mener likevel at vi skal anerkjenne at flere av de private aktørene har vært flinke til å tenke nytt i forhold til hva slags tilbud f.eks. omsorgsmottakere skal få. Her har de kommunale tilbudene en del og lære fra f.eks. Ammerudlunden sykehjem.

Lars Gjemble, leder av Oslo Senterparti

Halvor Fosli blir politisk rådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe

Senterpartiet har ansatt sosiolog og skribent Halvor Fosli (49) i et engasjement som politisk rådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe. Han vil få ansvar for saker tilhørende kommunal- og forvaltningskomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen og vil arbeide tett med Ola Borten Moe som er Senterpartiets representant i disse komiteene. Morten Søberg hadde tidligere ansvar for disse to komiteene på Stortinget. Søberg ble statssekretær for Senterpartiet i Finansdepartementet 17. desember 2010.

Fosli er opprinnelig fra Dalen i Telemark, men er i dag bosatt i Oslo. Av utdanning er han magister i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Han er forfatter av en rekke bøker og har arbeidet som tidsskriftredaktør og forlagsredaktør, senest i Aschehoug forlag.

- Stortinget er en spennende arbeidsplass, og Senterpartiet har en viktig rolle i norsk politikk. Jeg ser fram til å arbeide som politisk rådgiver for Ola Borten Moe og Senterpartiets stortingsgruppe, sier Fosli.

- Jeg er glad for at vi nå har tilsatt Halvor Fosli som politisk rådgiver. Han vil bli en viktig ressurs i vårt videre politiske arbeid, sier Ola Borten Moe

Sp vil redde Oslo Hospital

Jeg og Oslo Senterparti jobber for å redde Oslo Hospital, som er truet pga av en anbudskonkurranse hos Helse Sør-Øst.

Sp er kjent for sitt engasjement for lokalsykehus over hele landet. Men ikke bare lokalsykehusene er truet, også Oslo Hospital er truet på grunn av manglende politisk styring og dårlige anbudsprosesser.

Helse Sørøst har besluttet at Oslo Hospital, Norges eldste sykehus, skal nedlegges. Sp er ikke motstander av endringer på sykehusområdet, men vesentlige endringer av helsetilbudet må være bedre politisk forankret.

Mange viser til at det er anbudsreglementet som gjør at vi har kommet i denne situasjonen. Det er alt for enkelt. Jeg mener at ren konkurranseutsetting av helse- og sosialtjenester i noen tilfeller kan gi negative konsekvenser for utvikling av tjenestetilbud over tid. Innenfor de prinsipper som lov om offentlige anskaffelser bygger på, må man ta i bruk også andre virkemidler enn åpen, begrenset anbudskonkurranse. Kjøp ved forhandlinger kan være et slikt alternativ, slik det også framgår av anskaffelsesforskriften, del II. Sp er opptatt av at både virksomheter og ansatte i rehabiliteringsinstitusjoner må gis stabile og forutsigbare rammevilkår over tid for å utvikle tilbud av høy kvalitet, slik som Oslo Hospital gir.

Sp vil kjempe for et godt helsetilbud der folk bor – både i bygd og by – og Oslo Hospital er en av institusjonene vi jobber for å redde. Jeg forventer at Helse Sør-Øst griper inn umiddelbart slik at Oslo Hospital kan drive behandlingsplasser videre.

Lars Gjemble, leder i Oslo Indre Øst Senterparti

  • Datadirektivsmotstandere — Helge Solum Larsen (V), Knut Arild Hareide (KrF), Bård Hoksrud (FrP), Hallgeir Langeland (SV) og Geir Pollestad (Sp) og møttes for en liten prat om datalagringsdirektivet (dld) i Stortingets vandrehall idag.
  • Trygve Slagsvold Vedum – nestleder i Senterpartiet — I kveld er pressens årlige julebord hvor en av gjestene er Trygve Slagsvold Vedum. Som vanlig avholdes julebordet på Ekebergsrestauranten – kos dere i kveld!
  • Terje Riis-Johansen mottar gave fra Natur og ungdom
  • Senterpartiets politiske ledelse i Olje- og energidepartementet
  • Jeg er stand-in for TV2 om grønne sertifikater
  • Miljøbevegelsen jubler for Senterpartiets gjennombrudd i forhandlingene om grønne sertifikater
  • Politisk rådgiver Ivar Vigdenes i Olje og energidepartementet feirer med kake
  • Terje med grønt sertifikat
  • Mange i Senterpartiet og miljøbevegelsen vil spise kake og feire grønne sertifikater

Ja til ulv i Oslomarka

Det ble et lite innslag med meg på Dagsrevyen i forhold til ulvedebatten som snart vil komme på Stortinget. Jeg uttaler meg her som lokallagsleder i Oslo.

Jeg mener vi må sikre rovdyrbestandenes overlevelse og samtidig sikre næringsdrift basert på beitebruk i utmark. Siden Oslofolk er mest glad i ulven mener jeg en naturlig tanke er å la den komme hit!

Dersom en ulvestamme etableres i Nordmarka, så slipper vi den store konflikten som er tilstede andre steder i forhold til næringsdrift basert på beitemark (det er lite sau i Nordmarka). Vi har jo faktisk Eventyrskog i Nordmarka, da må det jo passe godt med ulv der! Naturvernforbundet har faktisk tidligere tatt til orde for å gjøre Marka til ulvesone.

Jeg mener det er viktig å ta hensyn til folks livskvalitet – vi ser f.eks flere områder i Østfold hvor konfliktene er blitt for store mellom folk og rovdyr, og jeg mener det er naturlig at vi tar ut flere ulver.

Jeg mener det er nødvendig å ha tydeligere soner for hvor ulven skal ha forrang og hvor beitedyr og lokalbefolkning skal ha forrang. Videre mener jeg at nødvergeretten må styrkes, og inkludere blant annet muligheten til å skyte ulv som angriper hunder.

Jeg ser fram til at regjeringa legger fram forslag til behandling i Stortinget, og jeg er trygg på at vi vil få et godt forlik som kan vare lenge på Stortinget. I dag er konfliktene mellom folk og rovdyr (ulv) for store, så vi trenger en tydeligere rovdyrpolitikk. Jeg er selv tilhenger av at Oslomarka bør åpnes for ulven.

Senterungdommer med ambisjoner

Bilderettigheter: Senterungdommen

Senterungdommen hadde sitt landsmøte denne helga. Her ble Johannes Rindal (i midten) gjenvalgt som leder, Lars Vangen ble valgt som politisk nestleder og Sandra Borch ble valgt som organisatorisk nestleder.

Johannes Rindal er for tiden inne på Stortinget som Anne T. Wøiens vara – og han har markert seg tydelig på områder som ungdomsskolen og jernbane. På landsmøtet løftet han opp en ny sak som blir aktuell i årene som kommer, nemlig statlig overbyråkratisering. Les talen til Johannes her:

Rogalendingen Lars Vangen som nylig flytta til Østfold har vært aktiv i Senterungdommen i flere år – og har bidratt til å få Senterungdommen til å markere seg tydelig på områder som rus og integrering.

Sandra Borch har markert seg tydelig i Senterungdommen fra Troms tidligere og viste hvor uredd hun var med å gå ut med et tydelig utspill om en annerledes politikk i forhold til oljeutvinning i Lofoten-Vesterålen rett før landsmøtet.

Jeg gleder meg til å følge Senterungdommen framover. Det er bare å sitere Johannes Rindal: Hjertet ligger til venstre og blindtarmen til Høyre, men det er i sentrum du finner godsakene…

Landsmøte i Senterungdommen valgte følgende Sentralstyre:
Leder: Johannes Rindal (Oppland)
Politisk nestleder: Lars Vangen (Østfold)
Organisatorisk nestleder: Sandra Borch (Troms)
Internasjonal leder: Signhild Stave Samuelsen(Vest-Agder)
1.styremedlem: Truls Ødegaard ( Buskerud)
2.styremedlem: Nils Ramsøy (Nord-Trøndelag)
3.styremedlem: Ida Lise Letnes (Nord-Trøndelag)
4.styremedlem: Haakon Skramstad ( Møre og Romsdal)
5. styremedlem: Jens Christian Reberg ( Sør-Trøndelag)
1.varamedlem: Hans-Ole Nordahl ( Troms)
2.varamedlem: Henriette Øygaarden ( Vestfold)
3.varamedlem: Fredrik Bakke (Hordaland)
4.varamedlem: Ingvild Auflem Vik ( Møre og Romsdal)
5.varamedlem: Aleksander Øren Heen (Sogn og Fjordane)

Annerledes-Europa

Ny bok om «Annerledes-EUROPA» ble presentert i dag.

Siden 90-tallets EU-kamp har ”Annerledes-landet” vært et hyppig anvendt begrep i samfunnsdebatten. Hvor spesielle er så verdiene knyttet til visjonen om ”Annerledes-landet”? Ikke fullt så særnorske som vi tror, hevdes det i boka «Annerledes-EUROPA».

Boken ble presentert på en pressekonferanse i Oslo 29. oktober av forfatterene Kjell Dahle og Håkan Larsson. Boken ble på pressekonferansen overrakt til senterpartileder Liv Signe Navarsete, som har skrevet forordet i boken.

«Annerledes-Europa» kommer ut på Pax forlag, og vil bli solgt under Senterpartiets jubileumsarrangement i Oslo 30.-31. oktober. Der innleder de to forfatterne om rød-grønt samarbeid i et europeisk perspektiv. Dagens regjering er Norges første rød-grønne, men arbeidernes og bøndenes partier har dannet regjering sammen i mange europeiske land i løpet av de siste 90 årene.

Forfatterene av boka: Kjell Dahle og Håkan Larsson:

Kjell Dahle (f. 1952) er statsviter med blant annet historie og bulgarsk i fagkretsen. Han har vært generalsekretær i Senterpartiet, sjefredaktør i Senterpressens Osloredaksjon og utredningsleder i Alternativ Framtid-prosjektet. I tillegg har han blant annet sittet som leder av internasjonalt utvalg i Nei til EU og som nestleder i Framtiden i våre hender. Han har lengre tids opphold i Sentral- og Øst-Europa bak seg, både før og etter murens fall.

Håkan Larsson (f. 1950) har blant annet vært sjefredaktør i regionsavisen Östersunds-posten, koordinator i Folkrörelsen mot EU i Sverige før folkeavstemningen i 1994 og riksdagsmedlem for Centerpartiet. Han har siden tidlig 80-tall vært sterkt engasjert i polsk-svensk samarbeid, og sto sentralt i kontaktutviklingen mellom svensk og polsk bygdeungdom. Som følge av dette, fikk han i 1991 tildelt Den polske republikkens orden av Lech Walesa.