Viser arkivet for stikkord senterpartiet

I Sp tar vi sakene i forhold til gaver og støtte på alvor og rydder opp

Vi har hatt noen tøffe dager i Senterpartiet den siste tiden. Jeg er glad for at jeg er med i et parti hvor politikerne våre er ærlige på hva de har gjort og er opptatt av å rydde opp. Tillit hos velgerne er avgjørende og bestemmes i valg. Åpenhet overfor velgerne er et viktig tema hos oss i Senterpartiet.

I går vedtok Senterpartiets landsstyre å betale tilbake støtten partiet mottok til Fornybar-prosjektet i 2009.

Som i Storbritania er politikeres moral og etikk satt på dagsorden i Norge. Næringslivet sier “velkommen etter”. Det er nok ingen tvil om at det i det politiske miljøet har vært for lite debatt rundt hva som er “greit” å motta som gave som takk for et oppdrag. Hvor skal grensene gå? Ved ei bok? Ved blomster? Ei vinflaske? Hva med tre vinflasker?

Senterpartiet går nå foran og ber partiets lovutvalg gå igjennom alle retningslinjer knyttet til gaver og bidrag. Målet er å få vedtatt et grundig etisk regelverk på landsmøtet til våren. I Sp tar vi sakene i forhold til gaver og støtte på alvor og rydder opp.

Norge, Afghanistan og Armadillo

I går så jeg den danske krigsdokumentaren Armadillo som skildrer 100 utvalgte minutter av seks måneders tjeneste i en dansk avdeling i et av Afghanistans farligste områder, med fokus på kamptrefninger og miljøet blant soldatene. Jeg skjønner ikke hvorfor denne filmen har skapt så mye debatt. Når man hensyntar at dokumentarregissørene prøver å lage en story ut av ting og klipper det i den retningen, synes jeg filmen er god på å vise hverdagen for mange soldater i Afghanistan.

Selv var jeg i Afghanistan i 2008 og besøkte de norske styrkene i Kabul, Mazar-E-Sharif og i Meymaneh. Det å kjempe mot en fiende i Afghanistan som gjemmer seg blant sivile gjør oppdraget veldig utfordrende. Jeg reflekterte selv over dette da jeg sto med hodet ut gjennom luka i en sisu (med hjelm) på vei fra Camp Nidaros til Camp Spann for å møte norske OMLT-styrker. Jeg så en gutt stå i veikanten med noe i hånden. Jeg klarte ikke å se om det var en stein, en ball, eller kanskje en håndgranat? Før pulsen gikk alt for høyt så jeg at det var noe helt ufarlig han hadde i hånden. Men det fikk meg til å reflektere over hvor vanskelig det må være for norske soldater å operere blant afghanere når man aldri vet hvem som er “venn eller fi”, samtidig som man skal jobbe for å oppnå støtte i befolkningen.

Jeg er glad for at forsvarsminister Faremo og Forsvarssjef Sunde begge signaliserer enda mer åpenhet i oppdragene vi utfører i Afghanistan. Dette gir bedre debatter hjemme i forhold til Norges Afghanistan-engasjement. Jeg ble overrasket i sommer da det ble så store reaksjoner på at parlamentarisk leder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet dro opp en Afghanistan-debatt. Obama og USA, NATOs største bidragsyter i ISAF, debatterer åpent strategien for tilbaketrekning fra Afghanistan. Da synes jeg det er helt på sin plass at vi kan gjøre det samme i Norge, selv om jeg forstår dem som uttaler at “vi gikk inn sammen med NATO, og vi skal gå ut sammen med NATO”.

Norges forsvarsrelaterte organisasjoner har gått sammen om kampanjen ”Støtt våre soldater”. De ønsker å gi de norske soldatene den anerkjennelse og støtte de fortjener. Det å være soldat er en samfunnsoppgave og samfunnet bør verdsette innsatsen. Kampanjen har støtte i Forsvaret og Forsvarsdepartementet. “Støtt våre soldater” skal løfte frem soldaten og enkeltindividet og hedre en innsats som er uløselig knyttet til vår samfunnssikkerhet og som angår oss alle. På min jakke viser jeg nå min støtte til norske soldater. Jeg er imponert over innsatsen de gjør i Afghanistan og de har min fulle støtte til å løse de oppdragene de er satt til, selv om det innebærer å ta liv. Samtidig ønsker jeg en mer åpen debatt i Norge om hva vi gjør i Afghanistan, hva vi bør gjøre framover og hvor lenge vi bør være der.

Senterpartiet på hugget

Det er moro å jobbe i Senterpartiet for tida. Aktiviteten er meget stor. Flere politiske saker som er viktige for Sp er oppe til diskusjon over hele landet.Lokalsykehus. Datalagringsdirektivet. Jordbruksoppgjør. LoVe. Nødvergeparagraf.

Dette blir en spennende vår! I dag sitter jeg på seminar hos Intranettverket om “case og inspirasjon” (intranett og ekstranett i organisasjoner). Det er mange spennende verktøy vi i Sp skal utvikle framover for å legge til rette for større deltakelse i sosiale medier og gode kommunikasjonskanaler både internt og eksternt ved hjelp av mulighetene som nettet gir.

Stortingsgruppa vår jobber jevnt og trutt. Ola Borten Moe er tilbake i gruppa etter å ha deltatt på kurs hos Forsvarets Høgskole. Men denne uka har vi en del varaer inne pga sykmeldinger, permisjoner m.m. . Erling Sande (Sogn og Fjordane) er på reise og har generalsekretær i Sp Knut M. Olsen inne som sin vara. Professor Peter Ørebech er inne for Irene L. Nordahl (Troms) og ordfører Ragnhild Aarflot Kalland er inne for Jenny Klinge (Møre og Romsdal).

Sps stortingspolitikere skoleres gjennom Forsvaret

Som forsvarsvenn er jeg stolt over at Sp-stortingsrepresentantene Irene Lange Nordahl og Anne Tingelstad Wøien gjennomførte Informasjonskurs på Forsvarets høgskole nå i januar. Dette kurset, som samler sivile og militære, er meget nyttig for alle som trenger å få et overblikk over Forsvaret og sikkerhetsutfordringer vi står ovenfor.

Samtidig har i dag Ola Borten Moe fått innvilget permisjon fra Stortinget for å delta på FHS/Sjefskurs, noe som i nærmere 60 år har vært en unik institusjon i det norske utdanningsmiljøet. Erfaringene fra den andre verdenskrig viste at Forsvaret trengte et utdanningsnivå for den øverste ledelse, som samlet alle forsvarsgrener. Erfaringene tilsa også at landets fremtidige sikkerhet måtte hvile på mer enn bare Forsvarets egne kapasiteter. Forsvarets høgskole ble derfor en viktig brikke i totalforsvaret. Den førte sentrale aktører fra statsforvaltning og samfunnsliv sammen med Forsvarets fremtidige toppledere for å belyse nasjonale og internasjonale sikkerhetsutfordringer.

FHS/Sjefskurs gir deltakerne bred innsikt i viktige aspekter ved utenriks-, sikkerhets-, og forsvarspolitikk. Samarbeidet mellom sivil og militær sektor er en sentral del i undervisningen, spesielt i forhold til krisehåndtering.

Nå når Ola går ut i permisjon har Heidi Greni tatt sete som stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Sør-Trøndelag. Hun skal nå møte både i Kommunal- og forvaltningskomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Jeg ønsker henne velkommen til oss på Stortinget og ser fram til å jobbe med henne helt fram til påske. Ola vil være tilbake på Stortinget etter påsken.

Truer biodieselsaken regjeringssamarbeidet?

Dagfinn Høybråten, leder i KrF, ba på TV2-nyhetene lørdag 21. november om at SV og Sp bør gå ut av regjeringen fordi han mener Jens Stoltenberg har overkjørt SV og Sp i biodieselsaken.

Fotograf: KrF

Jeg må innrømme jeg dro på smilebåndene da Høybråten sa dette. Agendaen til KrF er selvsagt å få mest mulig innflytelse selv. Da vil en regjeringskrise være et gode for KrF. Da kan KrF få mer innflytelse over norsk politikk. Det samme vil Venstre, Høyre og FrP kunne få.

Jeg syns det er litt “artig” at opposisjonen samler seg rundt en delvis mer offensiv miljøpolitikk for å prøve å hevde at de er mer opptatt av miljøet enn oss rødgrønne. Jeg er derimot overbevist om at om de borgerlige hadde hatt makten – så ville vi sett et mye lavere miljøengasjement.

Faktisk syns jeg at det vi observerer for tiden er en tafatt opposisjon som i liten grad fremmer egne saker, men bruker tiden på å finkjemme Soria Moria 1 og 2 for å lete etter ting de kan angripe på oss rødgrønne på at vi ikke har fått til enda. Ynkelig.

Ja, det er nok mye som er sagt (og ikke sagt, Magnhhild, hehe) i denne saken fra oss regjeringspartiene. Kanskje har vi også bidratt selv til å gjøre denne saken større enn den egentlig er (f.eks. partisekretær Raymond Johansens utspill i Dagbladet på fredag).

Men er det noe jeg er helt sikker på i denne saken. Så er det at denne saken ikke er stor nok i seg selv til at det truer regjeringssamarbeidet. Ja, prosessen har nok hatt mangler. Og det er jeg sikker på at noen vil gå inn i for å sikre at dette ikke skjer igjen. Men samtidig har vi kjøreregler for hvordan saker skal behandles i regjering, og jeg kan ikke se at disse kjørereglene er brutt i forhold til behandlingen av denne saken i regjering.

I et regjeringssamarbeid handler det om å få til gode kompromisser mellom oss tre partiene. Stort sett blir Ap, SV og Sp alle sammen vinnere i de fleste saker. Noen ganger er det mer tydelig hvem som er vinnere og hvem som har tapt saker. Hos oss i Senterpartiet er man godt fornøyd med hva som vi har fått til av resultater. Hadde vi f.eks. sittet utenfor regjeringen, slik Høybråten vil, så hadde vi mistet muligheten til å sette ned foten på saker som er viktige for oss. Slik som at Norge ikke søker om et nytt EU-medlemsskap. Derfor kommer vi i Sp til å sitte lenge i regjering – fordi vi vet at vi oppnår mer med en hånd på rattet enn å leke oss med utfordrende retorikk i Stortingets vandrehall, slik opposisjonen er redusert til.

Her er Senterpartiets komitéfordeling på Stortinget!

Senterpartiets stortingsgruppe har gjort oppnevnelser til Stortingets komiteer. Stortingsgruppa i Senterpartiet er blant de yngste gruppene noensinne, med en gjennomsnittsalder på 37 år.

Energi- og miljøkomiteen: Erling Sande, Sogn og Fjordane (leder av komiteen)
Sande (30) er vararepresentant for Liv Signe Navarsete som er statsråd i regjeringen. Sande har vært medlem av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget fra oktober 2007, og før dette var han medlem av Familie- og kulturkomiteen.

Utenriks- og forsvarskomiteen: Trygve Slagsvold Vedum, Hedmark
Slagsvold Vedum (30) har vært stortingsrepresentant for Sp de fire siste årene, med tre år Kommunal- og forvaltningskomiteen og ett år i Helse- og omsorgskomiteen. Han er også valgt til oppgaven som parlamentarisk leder for Sps stortingsgruppe.

Finanskomiteen: Per Olaf Lundteigen, Buskerud
Lundteigen (56) er inne i sin tredje periode på Stortinget, og i samtlige perioder har han vært medlem av Finanskomiteen på Stortinget. Lundteigen har tidligere vært statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet og generalsekretær i Senterpartiet. Han driver gården Gommerud på Vestfossen i Buskerud.

Arbeids- og sosialkomiteen: Geir Pollestad, Rogaland
Pollestad (31) er vararepresentant for Magnhild Meltveit Kleppa som er statsråd i regjeringen. Pollestad kommer fra stillingen som statssekretær i Samferdselsdepartementet. Han har tidligere vært statssekretær i Olje- og energidepartementet og politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet.

Familie- og kulturkomiteen: Christina Ramsøy, Nord-Trøndelag
Ramsøy (22) er vararepresentant for Lars Peder Brekk som er statsråd i regjeringen. Ramsøy er leder for Senterungdommen, men har varslet at hun går av på landsmøtet i november.

Helse- og omsorgskomiteen: Kjersti Toppe, Hordaland (1. nestleder i komiteen)
Toppe (41) er ny som stortingsrepresentant for Hordaland Sp. Kjersti Toppe har vært Sps gruppeleder i bystyret i Bergen, og medlem av fylkestinget i Hordaland. Hun er utdannet lege og har praktisert blant annet ved legevakten i Bergen.

Justiskomiteen: Jenny Klinge, Møre og Romsdal
Klinge (33) var i forrige periode vararepresentant, men møtte som representant i vel to år – hovedsakelig på slutten av perioden. Hun var medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen. Klinge var sjølstendig næringsdrivende og kunstner før hun ble innvalgt. For første gong på åtte år får Senterpartiet et sete i justiskomiteen.

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen: Anne Tingelstad Wøien, Oppland
Tingelstad Wøien (44) kommer fra stillingen som politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet. Før dette var hun politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet. Hun er utdannet lærer og har vært medlem av kommunestyret i Gran og fylkestinget i Oppland. Tingelstad Wøien er forøvrig historisk. Aldri før har en datter av en tidligere stortingsrepresentant blitt valgt inn. Moren, Marit Tingelstad, satt fra 1993 til 2001 – også hun som medlem av KUF-komiteen den siste perioden.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen: Ola Borten Moe, Sør-Trøndelag
Borten Moe (33) var i forrige stortingsperiode leder for næringskomiteen. Nå blir han 1. nestleder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget samt medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen. På slutten av forrige periode var hans kone, Anna C. Brustad Moe, medlem av samme komité.
Nå får altså Borten Moe ansvaret for to komiteer på Stortinget for Senterpartiet.

Næringskomiteen: Irene Lange Nordahl, Troms
Lange Nordahl (41) kommer fra stillingen som næringssjef i Lenvik kommune. Hun har vært aktiv i Senterpartiet i 27 år, både i Senterungdommen og Senterpartiet. I Troms har hun også vært fylkesråd for næring.

Transport- og kommunikasjonskomiteen: Janne Sjelmo Nordås, Nordland
Janne Sjelmo Nordås (Nordland) blir medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Sjelmo Nordås (45) har de siste to årene vært statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet. De siste åtte årene har hun vært vararepresentant for Nordland Sp til Stortinget. Fra høsten 2007 var hun fylkesråd i Nordland fylkeskommune med ansvar for næringssaker, til hun ble statssekretær samme år. Hun har vært fylkespolitiker i Nordland for Senterpartiet siden 1999.

Kabalene på Stortinget er snart klare..

Jeg sitter på internseminar i Senterpartiets Stortingsgruppe på et hotell utenfor Oslo. Her er alle Sps nye stortingsrepresentanter samlet sammen med rådgiverne på Stortinget. Statsrådene er også innom deler av tida. Jeg kan ikke skrive så mye om hva vi diskuterer her nå om posisjoner i forhold til regjeringsforhandlingene. Det er litt for internt å skrive om her. Men det er mye mer enn politikk og taburetter som diskuteres. Arbeidsformer internt i partiene er vel så viktig.

Avisene spekulerer opp og ned i forhold til ministerposter. Men det som for mange også er spennende er jo hva de ulike stortingsrepresentantene skal gjøre. All makt i denne sal; er sagt om Stortinget. Og siden regjeringen utgår fra Stortinget er jo det sant som sagt. Hvem er så Senterpartiets nye stortingsgruppe?

Irene Lange Nordahl, Troms
Janne Sjelmo Nordås, Nordland
Christina Ramsøy, Nord-Trøndelag
Ola Borten Moe, Sør-Trøndelag
Jenny Klinge, Møre og Romsdal
Erling Sande, Sogn og Fjordane
Geir Pollestad, Rogaland
Kjersti Toppe, Hordaland
Per Olaf Lundteigen, Buskerud
Anne T. Wøien, Oppland
Trygve S. Vedum, Hedmark

Disse skal bekle mange verv, kabaler og oppgaver på Stortinget. Her er noen av postene som allerede er fordelt hos oss i Senterpartiet:
Parlamentarisk leder: Trygve Slagsvold Vedum
Parlamentarisk nestleder: Erling Sande
Innpisker: Erling Sande

Siden Lagtinget og Odelstinget er nedlagt blir det ingen fordeling av representantene på de. Men Senterpartiet skal nå om alt går som vi tror inn i preseidentskapet – da Sp vil få en visepresident på Stortinget. Her har vi flere gode kandidater i Senterpartiet…

Stortinget skal finne kandidater (noen også fra Sp) til å bli medlemmer i:
NATO-parlamentarikerforsamlingen
Europarådets parlamentarikerforsamling
Den Vesteuropeiske Unions Forsamling (VEU)
Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE)
Delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet
Felles parlamentarikerdelegasjon til EFTA og EØS
Den Interparlamentariske Union (IPU)
Nordisk Råd
Den parlamentariske arktiske samarbeidskomité

Men det som det er mest spenning rundt nå hos oss i Sp er hvem som skal bli medlemmer i ulike komiteer. 12 stortingskomiter skal alle ha medlemmer fra Sp. Siden vi bare har 11 representanter betyr det at en av våre skal sitte i to komiteer, hvor Kontroll- og konstitusjonskomiteen er en av de. Sp vil også få en komiteleder og en komitenestleder. Her er stortingskomiteene som Sps representanter skal fordeles på:

Arbeids- og sosialkomiteen
Energi- og miljøkomiteen
Familie- og kulturkomiteen
Finanskomiteen
Helse- og omsorgskomiteen
Justiskomiteen
Kirke, utdannings- og forskningskomiteen
Kommunal- og forvaltningskomiteen
Kontroll- og konstitusjonkomiteen
Næringskomiteen
Transport- og kommunikasjonskomiteen
Utenriks- og forsvarskomiteen

I løpet av morgendagen vil en del av kabalene her kanskje falle på plass. Iallefall merker jeg at spenningen i rommet her nå er stor siden det betyr ganske mye for hver enkelt stortingsrepresentant hvilken komite representanten skal inn i de 4 neste årene. En del vil bli skuffet. De fleste fornøyde. Men kabalen vil gå opp til slutt, det er iallefall sikkert!

- Her er Senterpartiets Plan B!

Jeg tror at vi rødgrønne vinner valget og at plan A derfor blir en realitet. Men, det dere journalister elsker å dekke nå i innspurten er jo “spillet”… Hvem danner regjering med hvem? Hva har de ulike partiene sagt om ulike valgresultat? Hvilke krav stilles til hvem?

Dette området skal jeg la dere journalister leke dere videre med – men hva skjer dersom vi rødgrønne taper valget – og kaoset på borgerlig side også fortsetter etter valget?

Siden vi i Senterpartiet er vant til å ta ansvar – og å stille opp når det trengs – har jeg laget et mulig scenario på Senterpartiets Plan B…

Men før det vil jeg presisere at Senterpartiet har ingen plan B, bare en plan A, og den går ut på å regjere videre sammen med både SV og Ap. Dette var det unison enighet om på landsmøtet vårt i vår. Så er det nevnt -men er dette Senterpartiets Plan B…?

Etter en måned med kaos på borgerlig side og Jens Stoltenberg som har kastet kortene – har Liv Signe Navarsete tidlig en fredag morgen hatt møte med Kong Harald og fungerende Stortingspresident Torbjørn Jagland (ny er ikke konstituert pga krangel på borgerlig side også på Stortinget…). Journalistene mottar beskjed fra Guri S og Torvild S kl 0900 om at media bør innfinne seg på Slottsplassen kl 1000.

På Slottsplassen presenterer Liv Signe Navarsete følgende regjering:

Statsminister: Liv Signe Navarsete (Sp)
Finansminister: Marit Arnstad (Sp)
Utenriks- og utviklingsminister: Åslaug Haga (Sp)
Samferdselsminister: Erik Lahnstein (Sp)
Kunnskapsminister: Kjersti Toppe (Sp)
Kommunal- og regionalminister: Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
Forsvarsminister: Irene Lange Nordahl (Sp)
Miljø- og forvaltningsminister: Trygve Slagsvold Vedum (Sp)
Landbruks- og matminister: Terje Riis-Johansen (Sp)
Arbeids- og inkluderingsminister: Dagfinn Sundsbø (Sp)
Helse- og omsorgsminister: Jon Øyvind Odland (Sp)
Justisminister: Per Olaf Lundteigen (Sp)
Kultur- og kirkeminister: Erling Sande (Sp)
Nærings- og handelsminister: Lars Peder Brekk (Sp)
Fornyings- og administrasjonsminister: Ola Borten Moe (Sp)
Olje- og energiminister: Liv Monica Bargem Stubholt (Sp)
Barne- og likestillingsminister: Anne Enger (Sp)
Fiskeri- og kystminister: Hege Solbakken (Sp)

FrPs mageplask

I dag var forventningene skrudd til himmels om at FrP skulle legge fram sin 100-dagers plan for hvilke saker FrP skulle gjennomføre med en gang de kom til makten i regjering. I forkant hadde flere uttalt at FrP jobbet med å se på hva som kunne gjennomføres raskt uten å spørre Stortinget eller sende ting på høring i forkant. Her gikk FrP på et mageplask. De kommer med lite (kanskje ingenting?) nytt – bare gjentakelse av sitt program. Og i stedet for at FrP sier at ting skal gjennomføres med en gang, skjønner de nå at de fleste sakene er avhengige av støtte fra et flertall på Stortinget, samt er av en slik karakter at de må på høring og lengre prosess før de kan gjennomføres. Kan vi kalle dette voksenopplæring?

Det er bra at FrP respekterer demokratiet og forstår at ny politikk må ha flertall på Stortinget og at de som blir rammet av endringer skal få sjansen til å bli hørt før politikk iverksettes. Men det FrP ikke har svart på enda er hvordan de skal klare å finansiere alle løftene – hvor mange av de skal iverksettes fra årsskiftet i følge 100-dagersplanen.

De foreslår massivt utsalg av selskaper som StatoilHydro og Statkraft. FrPs økonomiske politikk er som å kjøpe et hus på papirpenger, og så å selge huset for å få råd til å betale rentene på avdragene. Det de glemmer er at når man selger f.eks. statlige selskaper, så betyr det mindre framtidige inntekter til staten. De vil altså pøse på med penger nå for å f.eks. kjøpe sykehjemsplasser til “alle som vil” i Spania – med andre ord en modell inspirert fra “hollandsk syke”. Full fart fram med FrP…

Jeg håper folk flest forstår at FrPs økonomiske politikk vil bety en økonomisk hverdag for folk flest som blir helt annerledes enn i dag – med økte renter, høyere ledighet og større politikerforakt pga ugjennomførbare løfter. Det å love ting som ikke er gjennomførbart kan bare gjøres av et populistisk parti – med andre ord FrP.

Gode meningsmålinger og god stemning i Sp

Jeg sitter bakerst i gruppemøterommet og ser Liv Signe, Lars Peder, Trygve Magnus, Magnhild og alle våre partitopper smile om kapp på gruppemøtet i Sp. Det er vel en måned til valgdagen og vi 30 senterpartistene i rommet holdt på å le oss om ihjel da Magnhild fortalte om alt som gikk galt under pressekonferansen og presentasjonen av forhåndstemmingen på mandag, hvor enden på visa etter masse tulleball ble at brannalarmen gikk i lokalet. Meninga med presentasjonen var å lansere en kampanje på tv, kino, radio, Internett, sosiale medier, brosjyrer, undervisningsfilm og valgspill med mål om at velgerne skal vite når, hvor og hvordan man stemmer ved høstens valg.

Jeg ser fram til valgdagen. Jeg er optimistisk på vegne av Senterpartiet. I dag har vi 11 representanter på Stortinget. Både på gårsdagens meningsmåling i TV2 og dagens måling i VG går Sp fram (til 7,0 % og 7,1 %) og ender opp med 12 mandater. Det syns jeg er et godt nivå å ligge på nå, selv om jeg håper på 14 mandater den 14. september :-)

Kort og godt; stemninga er god. Sp-folka er gira. Vi skal vinne valget. Valgkampen har vært i gang lenge, og vi skal stå på helt til mål!