Viser arkivet for stikkord faremo

Støtt våre soldater i Afghanistan

Jeg har siden aksjonen startet støttet våre soldater.

Norges forsvarsrelaterte organisasjoner har gått sammen om kampanjen ”Støtt våre soldater”. Vi ønsker å gi de norske soldatene den anerkjennelse og støtte de fortjener. Det å være soldat er en samfunnsoppgave og samfunnet bør verdsette innsatsen. Kampanjen har støtte i Forsvaret og Forsvarsdepartementet. “Støtt våre soldater” skal løfte frem soldaten og enkeltindividet og hedre en innsats som er uløselig knyttet til vår samfunnssikkerhet og som angår oss alle.

I dagene som kommer er det nok viktigere enn noen gang å støtte våre soldater. For jobben de gjør. Ikke nødvendigvis for holdninger de uttrykker i et ubetenksomt øyeblikk sammen med en “kul” journalist.

Den rødgrønne regjeringen har igangsatt mye bra i forhold til åpenhet i Forsvaret – spesielt i forhold til hva som gjøres i Afghanistan. Denne linja støtter Forsvarssjef Sunde sterkt. Mitt råd til Sunde og Faremo er å ikke overilt igangsette tiltak for å gi munnkurv på soldatene i Telemark.bataljonen, men heller gå i dialog, diskutere åpent hva det innebærer å operere sammen i tøffe områder og ut fra dette se på hva Forsvaret kan gjøre annerledes for å legge tilrette for mer “politisk korrekte” holdninger.

Norge, Afghanistan og Armadillo

I går så jeg den danske krigsdokumentaren Armadillo som skildrer 100 utvalgte minutter av seks måneders tjeneste i en dansk avdeling i et av Afghanistans farligste områder, med fokus på kamptrefninger og miljøet blant soldatene. Jeg skjønner ikke hvorfor denne filmen har skapt så mye debatt. Når man hensyntar at dokumentarregissørene prøver å lage en story ut av ting og klipper det i den retningen, synes jeg filmen er god på å vise hverdagen for mange soldater i Afghanistan.

Selv var jeg i Afghanistan i 2008 og besøkte de norske styrkene i Kabul, Mazar-E-Sharif og i Meymaneh. Det å kjempe mot en fiende i Afghanistan som gjemmer seg blant sivile gjør oppdraget veldig utfordrende. Jeg reflekterte selv over dette da jeg sto med hodet ut gjennom luka i en sisu (med hjelm) på vei fra Camp Nidaros til Camp Spann for å møte norske OMLT-styrker. Jeg så en gutt stå i veikanten med noe i hånden. Jeg klarte ikke å se om det var en stein, en ball, eller kanskje en håndgranat? Før pulsen gikk alt for høyt så jeg at det var noe helt ufarlig han hadde i hånden. Men det fikk meg til å reflektere over hvor vanskelig det må være for norske soldater å operere blant afghanere når man aldri vet hvem som er “venn eller fi”, samtidig som man skal jobbe for å oppnå støtte i befolkningen.

Jeg er glad for at forsvarsminister Faremo og Forsvarssjef Sunde begge signaliserer enda mer åpenhet i oppdragene vi utfører i Afghanistan. Dette gir bedre debatter hjemme i forhold til Norges Afghanistan-engasjement. Jeg ble overrasket i sommer da det ble så store reaksjoner på at parlamentarisk leder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet dro opp en Afghanistan-debatt. Obama og USA, NATOs største bidragsyter i ISAF, debatterer åpent strategien for tilbaketrekning fra Afghanistan. Da synes jeg det er helt på sin plass at vi kan gjøre det samme i Norge, selv om jeg forstår dem som uttaler at “vi gikk inn sammen med NATO, og vi skal gå ut sammen med NATO”.

Norges forsvarsrelaterte organisasjoner har gått sammen om kampanjen ”Støtt våre soldater”. De ønsker å gi de norske soldatene den anerkjennelse og støtte de fortjener. Det å være soldat er en samfunnsoppgave og samfunnet bør verdsette innsatsen. Kampanjen har støtte i Forsvaret og Forsvarsdepartementet. “Støtt våre soldater” skal løfte frem soldaten og enkeltindividet og hedre en innsats som er uløselig knyttet til vår samfunnssikkerhet og som angår oss alle. På min jakke viser jeg nå min støtte til norske soldater. Jeg er imponert over innsatsen de gjør i Afghanistan og de har min fulle støtte til å løse de oppdragene de er satt til, selv om det innebærer å ta liv. Samtidig ønsker jeg en mer åpen debatt i Norge om hva vi gjør i Afghanistan, hva vi bør gjøre framover og hvor lenge vi bør være der.