Viser arkivet for stikkord forsvaret

Støtt våre soldater i Afghanistan

Jeg har siden aksjonen startet støttet våre soldater.

Norges forsvarsrelaterte organisasjoner har gått sammen om kampanjen ”Støtt våre soldater”. Vi ønsker å gi de norske soldatene den anerkjennelse og støtte de fortjener. Det å være soldat er en samfunnsoppgave og samfunnet bør verdsette innsatsen. Kampanjen har støtte i Forsvaret og Forsvarsdepartementet. “Støtt våre soldater” skal løfte frem soldaten og enkeltindividet og hedre en innsats som er uløselig knyttet til vår samfunnssikkerhet og som angår oss alle.

I dagene som kommer er det nok viktigere enn noen gang å støtte våre soldater. For jobben de gjør. Ikke nødvendigvis for holdninger de uttrykker i et ubetenksomt øyeblikk sammen med en “kul” journalist.

Den rødgrønne regjeringen har igangsatt mye bra i forhold til åpenhet i Forsvaret – spesielt i forhold til hva som gjøres i Afghanistan. Denne linja støtter Forsvarssjef Sunde sterkt. Mitt råd til Sunde og Faremo er å ikke overilt igangsette tiltak for å gi munnkurv på soldatene i Telemark.bataljonen, men heller gå i dialog, diskutere åpent hva det innebærer å operere sammen i tøffe områder og ut fra dette se på hva Forsvaret kan gjøre annerledes for å legge tilrette for mer “politisk korrekte” holdninger.

Sps stortingspolitikere skoleres gjennom Forsvaret

Som forsvarsvenn er jeg stolt over at Sp-stortingsrepresentantene Irene Lange Nordahl og Anne Tingelstad Wøien gjennomførte Informasjonskurs på Forsvarets høgskole nå i januar. Dette kurset, som samler sivile og militære, er meget nyttig for alle som trenger å få et overblikk over Forsvaret og sikkerhetsutfordringer vi står ovenfor.

Samtidig har i dag Ola Borten Moe fått innvilget permisjon fra Stortinget for å delta på FHS/Sjefskurs, noe som i nærmere 60 år har vært en unik institusjon i det norske utdanningsmiljøet. Erfaringene fra den andre verdenskrig viste at Forsvaret trengte et utdanningsnivå for den øverste ledelse, som samlet alle forsvarsgrener. Erfaringene tilsa også at landets fremtidige sikkerhet måtte hvile på mer enn bare Forsvarets egne kapasiteter. Forsvarets høgskole ble derfor en viktig brikke i totalforsvaret. Den førte sentrale aktører fra statsforvaltning og samfunnsliv sammen med Forsvarets fremtidige toppledere for å belyse nasjonale og internasjonale sikkerhetsutfordringer.

FHS/Sjefskurs gir deltakerne bred innsikt i viktige aspekter ved utenriks-, sikkerhets-, og forsvarspolitikk. Samarbeidet mellom sivil og militær sektor er en sentral del i undervisningen, spesielt i forhold til krisehåndtering.

Nå når Ola går ut i permisjon har Heidi Greni tatt sete som stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Sør-Trøndelag. Hun skal nå møte både i Kommunal- og forvaltningskomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Jeg ønsker henne velkommen til oss på Stortinget og ser fram til å jobbe med henne helt fram til påske. Ola vil være tilbake på Stortinget etter påsken.

FrP-representanter uten ryggrad?

VG “avslørte” i helga at Siv Jensens forsvarspolitiske rådgiver Per Christian Krogh kjenner SIG-sjef Torgeir Friksen personlig, og har samarbeidet med kompanjongen hans om å danne et sikkerhetsselskap. Videre at dette ikke har vært kjent hos flere forsvars- og justispolitikere i FrP. Jeg kjenner ikke til saken spesielt og vil ikke ta stilling til realitetene eller gå god for det som VG skriver. Jeg vil heller ikke her kommentere hva jeg synes personlig om private sikkerhetsselskaper.

Det jeg derimot vil kommentere er at jeg er meget overrasket over reaksjonene i FrP. Private sikkerhetsselskaper er jo helt i tråd med FrPs politikk. Jeg siterer fra programmet:

“Det vil derfor være hensiktsmessig å åpne for bruk av private kontraktører for å sikre hjelpearbeidere og andre i forbindelse med operasjoner i utlandet. Danmark, USA, Storbritannia og andre har valgt å benytte seg av sivile sikkerhetsselskaper for å beskytte egne tjenestemenn og annet personell, med stort hell. Norge bør også kunne løse utfordringen på denne måten frem til Forsvaret har tilstrekkelig kapasitet selv til å kunne gjøre denne type sikkerhetsoppdrag.”

Jeg lurer derfor på om FrP atter en gang klarer å være både for og mot noe samtidig – og om de snur kappa etter vinden. Er det dette man kaller å ikke ha ryggrad? Hva står FrP egentlig for i forhold til private sikkerhetsselskaper?

FrP har ikke fått med seg at Rambo er ute på dato

Per Sandberg (FrP) gikk ut i Dagbladet i dag og frontet at FrP vil bruke større grad av leiesoldater (vervede) under operasjoner i utlandet. Jeg er skuffet over at FrP er på vei bort fra vernepliktsforsvaret som FrP tidligere også var tilhengere av. Tidligere har Senterpartiet stått sammen m FrP i fokuset på et større volum i Forsvaret med Heimevernet som fundamentet i Forsvaret, framfor et vervet forsvar.

FrP er ikke her oppdatert på utviklingen i forhold til internasjonale operasjoner. Erfaringene fra Irak og Afghanistan er at de såkalte ”proffe leiesoldatene” løser oppdragene dårligere enn f.eks. vernepliktige soldater i internasjonale operasjoner. Selvsagt skal vi også i Norge ha et antall spesialsoldater som er trent for avanserte oppdrag, men det er ikke disse som er best egnet til å sikre stabilitet for å bygge fred og demokrati. I Irak ser vi at de avdelingene som har gjort det best i forhold til å løse sine oppdrag er soldater fra National Guard, altså HV i USA, mens de private kontraktørene har hatt mange utfordringer rundt alle de ”Rambogutta” der som har gått utover sine fullmakter og samtidig skapt juridiske utfordringer både i forhold til landets lover, krigens regler og menneskerettighetene.

I Afghanistan er det heller ingen tilfeldighet at stadig flere av de som tjenestegjør blant våre styrker der er gutter og jenter med vernepliktsbakgrunn og HV-tilknytning. Så FrP er ikke oppdatert på hva som faktisk fungerer i forhold til internasjonale operasjoner og baserer sin politikk i for stor grad på amerikanske actionfilmer.