Viser arkivet for stikkord gjemble

Manglende kontroll med anbudsutsetting i Oslo kommune

Jeg har i flere dager fulgt Adecco-saken om Ammerudlunden sykehjem og andre omsorgstilbud som er satt ut på anbud til profittsøkende private aktører. Jeg er tilhenger av at kommunene selv skal vurdere hvilke tjenester som man selv skal levere og hva man kan sette ut til f.eks. ideelle organisasjoner og andre aktører. Men i Oslo har det vært en storstilt utsetting av offentlige tjenestetilbud til profittaktører, uten at det ser ut som Oslo kommune har kompetanse og kontrollrutiner til å følge opp at anbudsvinnerne følger anbudet og lover og regler på tjenesteområdene. Dette bekreftes av nyheten som kom idag om at Oslo ble varslet om underbemanning allerede for sju år siden.

Jeg mener at dersom Oslo kommune ikke sørger for gode nok kontrollrutiner og et kontrollapparat til å følge opp det som er satt ut på anbud i omsorgssektoren, så bør tjenester tilbakeføres til kommunal forvaltning for å sikre et godt tilbud i tråd med norsk lov. Dette bør gjelde fler områder enn omsorgssektoren.

Videre mener jeg at det bør vurderes å innføre flere års karantene for tilbydere av anbud som klart bryter kontraktene som er inngått med kommunen. Jeg mener likevel at vi skal anerkjenne at flere av de private aktørene har vært flinke til å tenke nytt i forhold til hva slags tilbud f.eks. omsorgsmottakere skal få. Her har de kommunale tilbudene en del og lære fra f.eks. Ammerudlunden sykehjem.

Lars Gjemble, leder av Oslo Senterparti

  • Afghanistan 2008 — Bildet er tatt utenfor et fengsel i Meymaneh i 2008
  • Lars Gjemble
  • Senterpartiet — Med hjarte for heile landet