Viser arkivet for stikkord hareide

FrP og KrF blankpusser sine profiler

KrF har nettopp avsluttet sitt landsmøte og FrP-byrådene i Bergen har gått av. Jeg ser tydelige trekk av at begge disse partiene forbereder seg på valgkamp gjennom å tydeliggjøre og blankpusse noen av sine hovedsaker.

Milliardene rullet på KrFs landsmøte. I følge VG har KrF vedtatt en politikk for de neste fire årene som innebærer merkostnader på 36 milliarder kroner. Landsmøtet vedtok blant å øke bistanden til 1,4 % av BNI (Senterpartiet vil på sikt øke bistanden til 1,5 prosent av BNI..), ha en tannhelsereform for deler av befolkningen som vil koste opptil 7 milliarder kroner, og en betydelig økning i overføringer til forskjellige svake grupper i samfunnet. Blant annet firedobler KrF engangsstønaden ved fødsel og adopsjon, øker kontantstøtten og vil utvide foreldrepermisjonen med 14 uker per barn. Mye bra politikk, selv om vi alle vet at det å sitte i regjering innebærer et ansvar for å prioritere..


Jeg er glad for at mange i KrF drømmer om å samarbeide med oss i Senterpartiet igjen, selv om jeg nok føler Sp er nærmere sentrum i norsk politikk enn KrF er for tiden. Helgens KrF-landsmøte slo fast at de ønsker omkamp på flere verdisaker etter valget, blant annet vil de reversere den kjønnsnøytrale ekteskapsloven. Etter å ha fulgt med via web-tv på KrFs ekteskapsdebatt, skjønner jeg godt at flere i KrF har meldt seg ut av partiet pga måten KrF håndterer ekteskapslovsdebatten på. Heldigvis hadde vi noen få i KrF som advarte mot måten man stemplet homofile og lesbiske på under debatten. Peter Walseth og Knut Arild Hareide er gode eksempler på personer som tør si fra selv om det innebærer kommentarer fra de mest konservative i partiet.

Jeg syns det er ganske spesielt at en av toppkandidatene til KrF i Agder uttaler at hans hovedsak i valgkampen vil være kamp mot at personer som meg selv skal få lov til å gifte oss. Men jeg tror faktisk at mange i KrF gjør dette fordi de vil demme opp mot FrP. Da ofrer man gjerne toleranse og mangfold til fordel for å kunne ta tilbake noen FrP-velgere. Noen kunne vel påstå at KrFs krav om at barn skal ha en mor og en far blir at vi må innføre tvangsekteskap i Norge. De fleste barn i dag har ikke en mor og en far som er gift gjennom hele oppveksten sin. Jeg tør påstå at det fins både fedre og mødre som ikke er kvalifisert til å være gode foreldre (derfor har vi Barnevernet). Skulle man tatt det noen i KrF sier på fullt alvor så er kvalifikasjonen på gode foreldre at de er gifte heterofile. Punktum. Så enkelt er det heldigvis ikke. Og det vet de fleste i KrF. Men det er valgkamp, og da må jo man ha noen fiender..

Fremskrittspartiet gikk ut av byrådet i Bergen siden de vil blankpusse sitt bompenge-nei. FrPs byråder gikk av da de ikke klarte å bli enige om økt bompengeinnkreving for å finansiere det såkalte Bergensprogrammet. Dette programmet omfatter blant annet videre utbygging av bybanen i Bergen og flere nye veiløsninger. Byrådene som trakk seg, Liv Røssland og Øistein Christoffersen, sier at de som sentrale tillitsvalgte lojalt må følge landsmøtevedtaket i Frp fra i fjor om nei til bompenger.


FrP legger altså opp til en linje hvor de utelukker seg selv som et samarbeidsparti med andre partier, fordi de ikke er i stand til å inngå kompromisser med andre partier. Direktivene fra Oslo er er tydelige. Det er klart at dette kan gjøre Siv Jensen sin valgkampretorikk enklere, men det blir i alle fall ikke enklere å se for seg hva slags regjeringsalternativer som finnes på borgerlig side til høsten. Kaoset på borgelig side er større enn noen gang.