Viser arkivet for stikkord irak

FrP har ikke fått med seg at Rambo er ute på dato

Per Sandberg (FrP) gikk ut i Dagbladet i dag og frontet at FrP vil bruke større grad av leiesoldater (vervede) under operasjoner i utlandet. Jeg er skuffet over at FrP er på vei bort fra vernepliktsforsvaret som FrP tidligere også var tilhengere av. Tidligere har Senterpartiet stått sammen m FrP i fokuset på et større volum i Forsvaret med Heimevernet som fundamentet i Forsvaret, framfor et vervet forsvar.

FrP er ikke her oppdatert på utviklingen i forhold til internasjonale operasjoner. Erfaringene fra Irak og Afghanistan er at de såkalte ”proffe leiesoldatene” løser oppdragene dårligere enn f.eks. vernepliktige soldater i internasjonale operasjoner. Selvsagt skal vi også i Norge ha et antall spesialsoldater som er trent for avanserte oppdrag, men det er ikke disse som er best egnet til å sikre stabilitet for å bygge fred og demokrati. I Irak ser vi at de avdelingene som har gjort det best i forhold til å løse sine oppdrag er soldater fra National Guard, altså HV i USA, mens de private kontraktørene har hatt mange utfordringer rundt alle de ”Rambogutta” der som har gått utover sine fullmakter og samtidig skapt juridiske utfordringer både i forhold til landets lover, krigens regler og menneskerettighetene.

I Afghanistan er det heller ingen tilfeldighet at stadig flere av de som tjenestegjør blant våre styrker der er gutter og jenter med vernepliktsbakgrunn og HV-tilknytning. Så FrP er ikke oppdatert på hva som faktisk fungerer i forhold til internasjonale operasjoner og baserer sin politikk i for stor grad på amerikanske actionfilmer.