Viser arkivet for stikkord navarsete

Er du journalist og skal dekke Sps toppmøte til helga?

Senterpartiet inviterer pressen til Senterungdommens landsmøte og Senterpartiets landsstyremøte i Drammen, First Hotel Ambassadeur fredag 6. til søndag 8. november.

Fredag 6. november

• Kl. 13.30 taler avtroppende leder i Senterungdommen, og ny stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag, Christina Ramsøy til landsmøtet i Senterungdommen
• Kl. 20.00 avholder Senterungdommen et fakkeltog i Drammen, blant annet der motstanden mot datalagringsarkivet vil bli markert.

Lørdag 7. november
• Kl. 11.00 holder Liv Signe Navarsete tale til landsmøtet i Senterungdommen og landsstyret i Senterpartiet. Navarsete vil snakke om Senterpartiets prioriteringer framover etter stortingsvalget.
• Kl. 14.00 kommer tidligere ledere i Senterungdommen til landsmøtet for å være med på jubileet. Blant de som kommer fra de tidligere lederne er John Dale, Steinar Ness, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim og Marit Arnstad (som vil være tilstede fra fredag ettermiddag).

• På ettermiddagen lørdag, rundt kl. 14.30, vil det også avholdes valg av nytt styre i Senterungdommen – der Johannes Rindal fra Oppland er innstilt som ny leder av Senterungdommen. Den første lederen i Senterungdommen, Sverre Vaule, kom også fra Oppland.
• Kl. 17.00 lørdag skal Liv Signe Navarsete holde en ny tale til landsmøtet og landsstyret, da med fokus på Senterungdommens 60 års-jubileum. Bondepartiets Ungdomsgrupper, som navnet var i starten, holdt sitt konstituerende møte 14. mars 1949. Dette markeres også med ulike hilsningstaler, blant de som kommer med hilsen er tidligere leder i Senterungdommen, Eivind Reiten (videohilsen) og tidligere leder i Senterpartiet, Anne Enger (videohilsen).

Søndag vil både landsstyret i Sp og landsmøtet i Senterungdommen behandle ulike uttalelser knyttet til den politiske situasjon. Dette vil bli sendt ut umiddelbart etter at de blir vedtatt.

- Her er Senterpartiets Plan B!

Jeg tror at vi rødgrønne vinner valget og at plan A derfor blir en realitet. Men, det dere journalister elsker å dekke nå i innspurten er jo “spillet”… Hvem danner regjering med hvem? Hva har de ulike partiene sagt om ulike valgresultat? Hvilke krav stilles til hvem?

Dette området skal jeg la dere journalister leke dere videre med – men hva skjer dersom vi rødgrønne taper valget – og kaoset på borgerlig side også fortsetter etter valget?

Siden vi i Senterpartiet er vant til å ta ansvar – og å stille opp når det trengs – har jeg laget et mulig scenario på Senterpartiets Plan B…

Men før det vil jeg presisere at Senterpartiet har ingen plan B, bare en plan A, og den går ut på å regjere videre sammen med både SV og Ap. Dette var det unison enighet om på landsmøtet vårt i vår. Så er det nevnt -men er dette Senterpartiets Plan B…?

Etter en måned med kaos på borgerlig side og Jens Stoltenberg som har kastet kortene – har Liv Signe Navarsete tidlig en fredag morgen hatt møte med Kong Harald og fungerende Stortingspresident Torbjørn Jagland (ny er ikke konstituert pga krangel på borgerlig side også på Stortinget…). Journalistene mottar beskjed fra Guri S og Torvild S kl 0900 om at media bør innfinne seg på Slottsplassen kl 1000.

På Slottsplassen presenterer Liv Signe Navarsete følgende regjering:

Statsminister: Liv Signe Navarsete (Sp)
Finansminister: Marit Arnstad (Sp)
Utenriks- og utviklingsminister: Åslaug Haga (Sp)
Samferdselsminister: Erik Lahnstein (Sp)
Kunnskapsminister: Kjersti Toppe (Sp)
Kommunal- og regionalminister: Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
Forsvarsminister: Irene Lange Nordahl (Sp)
Miljø- og forvaltningsminister: Trygve Slagsvold Vedum (Sp)
Landbruks- og matminister: Terje Riis-Johansen (Sp)
Arbeids- og inkluderingsminister: Dagfinn Sundsbø (Sp)
Helse- og omsorgsminister: Jon Øyvind Odland (Sp)
Justisminister: Per Olaf Lundteigen (Sp)
Kultur- og kirkeminister: Erling Sande (Sp)
Nærings- og handelsminister: Lars Peder Brekk (Sp)
Fornyings- og administrasjonsminister: Ola Borten Moe (Sp)
Olje- og energiminister: Liv Monica Bargem Stubholt (Sp)
Barne- og likestillingsminister: Anne Enger (Sp)
Fiskeri- og kystminister: Hege Solbakken (Sp)

Gode meningsmålinger og god stemning i Sp

Jeg sitter bakerst i gruppemøterommet og ser Liv Signe, Lars Peder, Trygve Magnus, Magnhild og alle våre partitopper smile om kapp på gruppemøtet i Sp. Det er vel en måned til valgdagen og vi 30 senterpartistene i rommet holdt på å le oss om ihjel da Magnhild fortalte om alt som gikk galt under pressekonferansen og presentasjonen av forhåndstemmingen på mandag, hvor enden på visa etter masse tulleball ble at brannalarmen gikk i lokalet. Meninga med presentasjonen var å lansere en kampanje på tv, kino, radio, Internett, sosiale medier, brosjyrer, undervisningsfilm og valgspill med mål om at velgerne skal vite når, hvor og hvordan man stemmer ved høstens valg.

Jeg ser fram til valgdagen. Jeg er optimistisk på vegne av Senterpartiet. I dag har vi 11 representanter på Stortinget. Både på gårsdagens meningsmåling i TV2 og dagens måling i VG går Sp fram (til 7,0 % og 7,1 %) og ender opp med 12 mandater. Det syns jeg er et godt nivå å ligge på nå, selv om jeg håper på 14 mandater den 14. september :-)

Kort og godt; stemninga er god. Sp-folka er gira. Vi skal vinne valget. Valgkampen har vært i gang lenge, og vi skal stå på helt til mål!

Den deilige lukten av nylagt asfalt

Jeg sitter på toget på vei til Senterpartiets valgkampåpning etter å hatt 4 ukers ferie. Min første sommerferieuke i år tilbringte jeg i Trøndelag med familien – og vi brukte bil for å komme oss mellom de ulike stedene vi reiste til; Skogn, Leka og Tunnsjøen.

Jeg har aldri opplevd så mye køventing som denne sommeren på E6 pga asfaltarbeider. Selv om jeg også ble litt småirritert av dette, så smilte jeg likevel fordi jeg visste at dette skjer pga den rød-grønne regjeringens storsatsning på samferdsel! Liv Signe er Norges beste samferdsminister gjennom tidene!

Men vi har mer enn riksveier som E6. Fylkene har tatt over masse kilometer med vei fra staten. I dag presenterer Senterpartiet vår plan for å legge asfalt på enda flere veier de neste ti årene! Med Sp i regjering vil vi kjenne den deilige lukten av nylagt asfalt også i årene framover…

Senterpartiet vil satse på gode, trygge og effektive veier i hele landet. Derfor vil vi ha på plass en årlig ekstra asfaltmilliard. Vi skal ha gode veier i hele landet – det legger vi opp til i Nasjonal transportplan. For Senterpartiet er det viktig at hele veinettet får et løft. Derfor økte vi bevilgningene til fylkesveiene i 2010 og Senterpartiet vil gi fylkene ytterligere 1 milliard kroner ekstra i året. En asfaltmilliard. Dette vil gi om lag 1500 km ekstra ny asfalt!

Senterpartiet har satsa på samferdsel i denne perioden. Vi fikk gjennomslag i Regjeringen for en meget offensiv nasjonal transportplan for de neste 10 årene. Det skal brukes 100 milliarder mer på samferdsel de neste 10 årene. Resultatet av vår satsing viser. Over hele landet rulles det ut asfalt og anleggsarbeidene pågår for fullt.

Dette vil komme på toppen av den satsingen som allerede er – og vil gjøre at lukten av nylagt asfalt i enda sterkere grad skal glede norske bilister, men enda viktigere: det vil tryggere og bedre veier i hele landet. Dette vil også sette fylkene i stand til å asfaltere mer av de nesten seks tusen km med grusvei som i dag finnes på fylkesveinettet.

Rød-grønn momskompensasjon for frivillighets-Norge!

På en pressekonferanse i ettermiddag vil Liv Signe Navarsete, Trond Giske og Kristin Halvorsen orientere om at den rød-grønne regjeringa vil etablere en varig og robust ordning for momsrefusjon til frivillige lag og organisasjoner med virkning fra 2010.

Jeg syns dette er en stor dag for Dugnads-Norge (og for oss i Senterpartiet som har jobba i mange år med å få til dette; ikke minst Åslaug Haga). Vårt engasjement for frivillige lag og foreninger gjennom en årrekke krones i dag med gjennomslag for årevis med godt arbeid og samspill. Gratulerer Liv Signe, og takk Kristin og Jens, for at den rød-grønne regjeringa nå sørger for at vaffelsteking og klubbhus ikke lenger skal gi noen indirekte støtte til staten, men heller gå til drift av lokale lag og foreninger.

Momskompensasjon er det beste virkemiddelet for å legge til rette for økt
aktivitet i frivillige organisasjoner over hele landet. Gevinsten ved en slik
omlegging går derfor direkte tilbake til lokalsamfunnet istedenfor som inntekter
i statskassa. Vi i Sp har vært opptatt av å sikre en momsomlegging som inkluderer små og store organisasjoner, ikke kun de organisasjonene som har en omsetning. Senterpartiet har lenge gått inn for å gi frivillig sektor fullt momsrefusjon for innkjøp av varer og tjenester – nå er det en realitet!

Gratulerer, alle millioner med frivillige i Norge!

Sps nye stortingsgruppe etter valget 2009!

Denne helga er jeg med å arrangere kandidatsamling for toppkandidatene i Senterpartiet, 99 dager før stortingsvalget. Nå er det ikke lenge til, så retorikken finpusses og taktiske råd gis i forhold til debatter mot blant annet Høyre og FrP.

Jeg tenkte kort å presentere den NYE Stortingsgruppa til Sp..

Framtidsscenario fredag 9. oktober 2009 kl 1300:
Den høytidelige åpning av det 154. storting starter, og regjering og komitefordeling er klar. Senterpartiet stiller med et styrket mannskap etter å ha klart 9,9 prosent og 16 stortingsmandater, mot 11 i forrige stortingsperiode.

Liv Signe Navarsete (Sogn og Fjordane), Lars Peder Brekk (Nord-Trøndelag), Magnhild Kleppa (Rogaland) og Terje Riis-Johansen (Telemark) fortsetter som statsråder, dog med noen endringer i hvilke departementer…

Ny parlamentarisk leder i Senterpartiet blir Trygve Slagsvold Vedum (Hedmark) som også er 2. nestleder i Sp. Trygve er en av partienes prinser og vil sitte i Kommunal- og forvaltningskomiteen sammen med ny stortingsrepresentant Janne S Nordås (Nordland) som i dag er statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet. Irene Lange Nordahl (Troms) er også ny, og får den store oppgaven med å være Sps medlem i den nye Forsvars- og Utenriksomiteen (hun har vært fylkesråd i Troms og har lang fartstid i Sp). Hun får selskap av varaen for Lars Peder Brekk, nemlig leder i Senterungdommen Christina Ramsøy (fra Steinkjer).

Per Olaf Lundteigen (Buskerud) fortsetter i Finanskomiteen, men får i tillegg følge av Geir Pollestad (Rogaland) som er vara for Kleppa. Pollestad er i dag statssekretær i Samferdselsdepartementet. Dagfinn Sundsbø (Akershus) går inn Kontroll- og konstitusjonskomiteen (han er i dag statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet), mens nyinnvalgte Kjersti Toppe (Hordaland) går inn i Kirke- utdannings og forskningskomiteen. Toppe har bygd som opp som en sterk skolepolitiker gjennom godt arbeid i bystyret i Bergen.

Ola Borten Moe (Sør-Trøndelag), en av de andre prinsene i Sp, fortsetter som leder i Næringskomiteen, mens Erling Sande (Sogn og Fjordane) blir ny leder i Energi- og miljøkomiteen. Han sitter i dag i den samme komiteen og er en av Sps fremste innenfor miljøpolitikk og fornybar energi. Jenny Klinge (Møre og Romsdal) går inn i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Anne T. Wøien (Oppland) går inn i Helse- og omsorgskomiteen, mens Anja Hjelseth (Telemark) går inn i Familie- og kulturkomiteen.

Sp vil bli representert i Justiskomiteen av Per Kristian Skulberg (Østfold) mens Knut M. Olsen (Sps andremandat i Sogn og Fjordane) går inn i Arbeids- og sosialkomiteen. Den siste av Sps representanter som kommer inn og da går inn i Kommunal- og forvaltningskomiteen blir Jon Øyvind Odland (2. mandatet fra Nordland).

Jeg gleder meg til å jobbe med den nye stortingsgruppa til Senterpartiet!

Den rød-grønne regjeringen leverer!


Klokka 1015 i dag vil Kristin presentere revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2009 i R4 (en regjeringsbygning i Oslo), mens Jens, Magnhild og Liv Signe presenterer kommuneproposisjonen for 2010 på Bingsfoss ungdomsskole på Sørumsand kl. 11.30. Hovedgrepene fra oss rød-grønne nå er å styrke kommuneøkonomien, øke antallet studieplasser og sette inn flere arbeidsmarkedstiltak.

MER PENGER TIL VELFERD, OMSORG OG SKOLE I KOMMUNENE
Senterpartistatsrådene er nok blant de som kan smile mest, med store økninger til kommunene og til veier. Men vi kjenner folk ”ute” for godt til å vite at det nok uansett ikke bare vil komme ros.. Mye vil alltid ha mer.. Kommuneøkonomien for 2010 vil bli styrket, hvor de frie inntektene vil øke med 6,5 milliarder kroner i 2010 i forhold til det opprinnelig vedtatte statsbudsjettet for 2009. Kommunene har brukt pengene godt. Siden den rød-grønne regjeringen tok over, har sysselsettingen i kommunene økt med mellom 30.000 og 35.000 flere årsverk. Under Bondevik II (med Høyre, KrF og Venstre) var veksten i sysselsettingen mellom 5000 og 10000 årsverk. Flere ansatte betyr flere utførte velferdsoppgaver som bedre skole, barnehageplasser til så godt som alle og mye god omsorg for de eldre. For inneværende år (2009) blir det også økninger. Kommunene fikk 1,2 milliarder kroner ekstra i frie inntekter allerede i forbindelse med tiltakspakken i januar i år. Nå får kommunene 1 milliard i revidert nasjonalbudsjett for 2009. I tillegg er skatteanslaget justert opp med 300 millioner kroner. Til sammen blir dette 2,5 milliarder som videreføres neste år.

ENDA MER FOKUS PÅ Å BEKJEMPE DEN ØKTE ARBEIDSLEDIGHETEN
EU-kommisjonens anslag for ledighet innebærer at Norge vil ha den laveste ledigheten i Europa både i 2009 og i 2010. Likevel er vi, sammen med Storbritannia, det landet i Europa som møter den økende ledigheten med mest ekspansiv finanspolitikk. Budsjettet for 2009 er det mest ekspansive på over 30 år. Den rød-grønne regjeringen har handlet raskt og kraftig for å dempe virkningene av finanskrisen og det internasjonale tilbakeslaget på produksjon og sysselsetting. Utfordringen med den økende ledigheten er at det er enkelte områder av økonomien som blir særlig hardt rammet, mens andre sektorer ikke merker like mye til nedgangen. For konkurranseutsatt sektor er det særlig etterspørselssvikt i markedene utenlands som merkes. Det er det vanskelig å påvirke over vårt budsjett. Det vi kan gjøre, er å passe på at ikke denne delen av industrien får ytterligere utfordringer.

Norges Bank anslår at styringsrenten vil reduseres ytterligere, til om lag 1 pst. ved utgangen av inneværende år. Rentereduksjonene gir betydelig vekst i husholdningenes kjøpekraft, og er ventet å bidra til at husholdningenes etterspørsel tar seg klart opp gjennom året. Som et bidrag til å møte den økonomiske nedgangen fortsetter regjeringen satsingen på kunnskap og kompetanse fra tiltakspakka i januar. Budsjettforslaget for høyere utdanning og fagskoleutdanning i Revidert nasjonalbudsjett 2009 innebærer en økning i årets budsjett for sektoren på om lag 259 millioner kroner, noe som vil medføre 3000 nye studieplasser i høyere utdanning! En økning i antall studieplasser er et viktig tiltak for å dekke behovet for, og etterspørselen etter, høyere utdanning. Samfunnet trenger flere arbeidstakere med høy kompetanse, og en høyt utdannet befolkning er med på å skape flere arbeidsplasser. I tillegg vil flere studieplasser være et sentralt tiltak for å motvirke den forventede økningen i arbeidsledigheten.

Arbeidsmarkedstiltak er ett av arbeidsmarkedspolitikkens viktigste virkemidler for å fremme et velfungerende arbeidsmarked. Arbeidsmarkedstiltak skal bidra til økt yrkesdeltakelse, redusert ledighet og til å motvirke utstøting ved å hjelpe personer med problemer i arbeidsmarkedet til arbeid og aktivitet. Ved inngangen til 2009 var det samlede tiltaksnivået på om lag 68 000 plasser. I regjeringens tiltakspakke ble dette tiltaksnivået økt med 6000 plasser. I RNB foreslår vi nå å bevilge 111 millioner kroner til en ytterligere økning på 1000 plasser på årsbasis. Ut fra et anslått nivå på tiltakene nå, gir dette grunnlag for en økning på om lag 5000 tiltaksplasser fram til utgangen av året.

Jeg er veldig fornøyd med at den rød-grønne regjeringen leverer i en tid hvor det er viktig å handle, og å gjøre de riktige grepene. Skryten vi fikk i New York Times i går var en bekreftelse på at vi i Norge har styrt i riktig retning og samtidig klarer å styre skuta godt tross finansstormen.

Liv Signe bygger veier og jernbane for 1014 kr hvert sekund

Partileder Liv Signe Navarsete taler nå på Sps landsmøte i Ålesund. Jeg sitter her og blir inspirert av henne – som på sprudlende nynorsk legger ut om hva Sp skal kjempe for og være garantist for i en ny regjerinsperiode. Landsmøtet varer til søndag ettermiddag. I dag er det viktige taler, i morgen politisk debatt og valg, mens på søndag er det votering over partiprogrammet.

Det er et godt poeng, som Liv Signe sa, at hvert sekund bygges det veier og bane for 1014 kroner, både natt og dag, mens opposisjonen stort sett sover, og på dagtid bare snakker om at de skal bygge veier og bane. Senterpartiet gjør noe med det. Vi gjør mer enn å snakke. Vi bygger landet.

Jeg skal avslutte litt om drømmer. Om Senterpartiets drømmesamfunn. Jeg siterer Liv Signe:

“Vår draum er eit grønare Norge med mangfold og aktivitet, blomster i alle glas, leikande born i alle tun og nærmiljø og alle hender i arbeid. Me drøymer om at alle born trivs og gler seg til neste skuledag. Me drøymer om grøne og trygge byar og tettstadar med eit mangfald av tilbod som gir gode opplevingar. Me drøymer om at alle skal vere trygge i møte med alderdom og livets naturlege slutt. Me vil ha alle med. Me vil ha heile landet med.”

KrF og blasfemiparagrafen

Senterpartiet står og har alltid stått opp for ytringsfriheten. Vi bygger på åpenhet, folkestyre og fritt ordskifte. Det er grunnmuren i Senterpartiets verdisyn. Vi kan ikke leve med inntrykket av at vi vil innskrenke ytringsfriheten, derfor besluttet vi 3. februar å anbefale Stortinget å ikke jobbe videre med å utvide hatparagrafen i 2011, noe som ble varslet av Liv Signe på NRK1 onsdag morgen.

I sin blogg på KrF sine hjemmesider skriver Dagfinn Høybråten at han mener regjeringen har opptrådt prinsippløst og at “KrF har gang på gang tatt til ordet for en mer respektfull ytringskultur overfor folks tro. En debattform der man tråkker på det helligste og krenker det dypeste i andre menneskers integritet, viser egentlig bare mangel på reelle argumenter. Men disse hemninger og denne respekten må finnes i folket og samfunnet selv. Det kan man ikke slik jeg ser det tvinge gjennom ved lov og trussel om straff.”

Det interessante her synes jeg er at journalister i flere aviser lar KrF og Høybråten i så stor grad får slippe til i sin kritikk av Senterpartiet og regjeringens forhold til blasfemi, når han samtidig mener at vi skal beholde den gamle blasfemiparagrafen. Det at han sier at “Det kan man ikke slik jeg ser det tvinge gjennom ved lov og trussel om straff” henger ikke sammen med at han er for å beholde den eksisterende blasfemiparagrafen.

Samtidig er det slik at når vi nå lager en helt ny lov og en ny hatparagraf så er det ikke slik at det er mulig å beholde den gamle blasfemiparagrafen og samtidig si at denne skal ligge i dvale. Det blir som å vekke den til live for så og be den sove igjen, og hva er vitsen med å lage en ny lov dersom man samtidig sier at denne aldri skal brukes?

Jeg har sympati for at mange journalister i sin iver for prinsipper i forhold til ytringsfriheten har misforstått Senterpartiets agenda her. Det jeg ikke skjønner er at de lar Dagfinn Høybråten både få kritisere Senterpartiet for vårt fokus på blasfemivern og samtidig la ham slippe å forklare hvordan han samtidig skal resirkulere inn en blasfemiparagraf som han mener vi ikke skal ta i bruk.