Viser arkivet for stikkord dødshjelp

Gir FrP KrF aktiv livshjelp?

Saken etter FrP-landsmøtet som har fått mest omtale er at de går inn for aktiv dødshjelp. Dette har gitt KrF og Dagfinn Høybråten en sak på verdifeltet som skiller de to partiene. Vil dette være saken som gir KrF aktiv livshjelp i kampen med FrP om “verdi-velgerne”?

Noen vedtak fra FrP-landsmøtet:
*Aktiv dødshjelp skal bli tillatt under visse betingelser
*Ulven skal utryddes i Norge
*Sametinget skal nedlegges
*Lovfestet rett til pleie og omsorg for eldre uavhengig av bostedskommune
*Leteboring og utvinning i alle havområder utenfor Nord-Norge
*Samferdselspakke på 100 milliarder til storbyene
*Øke kommunenes inntekter med 7,5 milliarder, tre ganger mer enn regjeringen
*Kraftig reduksjon av overføringene til landbruket
*Sette Mulla Krekar og talibanister i forvaring inntil de kan kastes ut
*Øke bevilgningene til politiet
*Beholde juryordningen, men kreve begrunnede avgjørelser
*En sterk oppbygging av Forsvaret