Viser arkivet for stikkord eu

Hva mener Oslo Ap om postdirektivet?

I dag startet Aps landsmøte. På landsmøtet ligger det an til at det blir avstemming over hva Ap mener i forhold til EUs postdirektiv. Jeg lurer på hva Oslo Ap kommer til å stemme her.

Senterpartiet er opptatt av å sikre likeverdige tilbud til alle innbyggere. Da kan vi ikke ende opp med A- og B-kunder i Posten, slik direktivet får som konsekvens. Postdirektivet truer tre områder; enhetsportoen, postombæring seks dager i uken og svekkelse av kampen mot sosial dumping.

Ikke minst for bedrifter over det ganske land er det viktig at postombæringen opprettholdes og at avisene kommer fram. 12 prosent av avisene her til lands går via Postens distribusjonsnett. Sjøl om det blir færre brev, skal Posten også være et redskap for å holde Norge i gang, enten det er snakk om medisiner som skal ut, varepakker til bedrifter eller aviser som skal ut til leserne. Jeg ønsker ikke et system der en presser ned prisene på tjenestene i form av ringere kår for ansatte. Jeg mener at Posten skal være en grunnleggende samfunnstjeneste – slik strøm og infrastruktur som veier og jernbane også er det for innbyggerne.

I dag er det slik at Posten har enerett til å få brev under 50 gram til alle postkasser i Norge. Denne eneretten har gjort det mulig å opprettholde lik pris for brevposten her til lands. EUs 3. Postdirektiv krever at Posten mister denne eneretten. EØS-avtalen gir oss retten til å reservere oss mot slike direktiv. Samtidig sier Soria Moria-avtalen at «Regjeringen vil innhente kunnskap og utrede konsekvenser av en eventuell implementering av direktivet.»

Vil Oslo Ap risikere mer sosial dumping med å gå inn for postdirektivet?

Venstres vingling

Det er underholdende å følge Venstres landsmøte. Den mest spennende saken i forkant var synet til Sponheim og Venstre i forhold til norsk EU-medlemsskap. Og resultatet var at de ikke klarte helt å bestemme seg likevel, verken Sponheim eller Venstre. Verken ja- eller nei-folk kan stole på Venstre, og det er høyst usikkert hva partiet vil vingle seg fram til ved neste korsvei i EU-saken.


Jeg lurer på hva slags mediestrategi det var fra Venstre å kjøre opp Sponheims standpunkt i EU-saken som den viktigste “teaseren” til Landsmøtet, når Sponheims svar var mer forvirrende enn noen gang. Sannsynligvis var det ikke en strategi fra partiapparatet men en måte å få oppmerksomhet rundt seg selv på fra Venstres leder. Underholdning er Sponheim god på.

Venstre skriver selv at hovedsakene som ble vedtatt på landsmøtet var at Norge trenger en ny kurs mot en grønn kunnskapsøkonomi og et bedre velferdssamfunn. Venstre vil be om velgernes tillit til å føre Norge over i lavutslippssamfunnet og gjennomføre en storsatsing på skole, forskning og småbedrifter. Venstre vil reformere velferdssamfunnet gjennom sterkere lokaldemokrati og mer omsorg til de som trenger de mest, heter det i Venstres hoveduttalelse som ble vedtatt på landsmøtets siste dag.

Selv merka jeg nok også saker som liberalisering av heroinpolitikken, at Sponheim ikke fikk med partiet sitt på tvangskommunesammenslåing og at de fortsatt vil ha kontantstøtte. Men viktigst mener jeg vedtaket rundt norsk EU-medlemsskap, eller vinglinga i forhold til spørsmålet om du vil. Det jeg uansett vil rose Venstre for er gode nettsider og at de er flinke på sosiale medier.