Viser arkivet for stikkord greni

Ola Borten Moes etterfølger - Heidi Greni!

Heidi Greni tar over stortingsplassen når Ola Borten Moe blir olje- og energiminister. Hun har vært med i Senterpartiet i 30 år og er inne i sin andre periode i kommunestyret i Holtålen kommune, der hun også sitter i formannskapet.

Sps stortingspolitikere skoleres gjennom Forsvaret

Som forsvarsvenn er jeg stolt over at Sp-stortingsrepresentantene Irene Lange Nordahl og Anne Tingelstad Wøien gjennomførte Informasjonskurs på Forsvarets høgskole nå i januar. Dette kurset, som samler sivile og militære, er meget nyttig for alle som trenger å få et overblikk over Forsvaret og sikkerhetsutfordringer vi står ovenfor.

Samtidig har i dag Ola Borten Moe fått innvilget permisjon fra Stortinget for å delta på FHS/Sjefskurs, noe som i nærmere 60 år har vært en unik institusjon i det norske utdanningsmiljøet. Erfaringene fra den andre verdenskrig viste at Forsvaret trengte et utdanningsnivå for den øverste ledelse, som samlet alle forsvarsgrener. Erfaringene tilsa også at landets fremtidige sikkerhet måtte hvile på mer enn bare Forsvarets egne kapasiteter. Forsvarets høgskole ble derfor en viktig brikke i totalforsvaret. Den førte sentrale aktører fra statsforvaltning og samfunnsliv sammen med Forsvarets fremtidige toppledere for å belyse nasjonale og internasjonale sikkerhetsutfordringer.

FHS/Sjefskurs gir deltakerne bred innsikt i viktige aspekter ved utenriks-, sikkerhets-, og forsvarspolitikk. Samarbeidet mellom sivil og militær sektor er en sentral del i undervisningen, spesielt i forhold til krisehåndtering.

Nå når Ola går ut i permisjon har Heidi Greni tatt sete som stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Sør-Trøndelag. Hun skal nå møte både i Kommunal- og forvaltningskomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Jeg ønsker henne velkommen til oss på Stortinget og ser fram til å jobbe med henne helt fram til påske. Ola vil være tilbake på Stortinget etter påsken.