Viser arkivet for stikkord høybråten

KrF og blasfemiparagrafen

Senterpartiet står og har alltid stått opp for ytringsfriheten. Vi bygger på åpenhet, folkestyre og fritt ordskifte. Det er grunnmuren i Senterpartiets verdisyn. Vi kan ikke leve med inntrykket av at vi vil innskrenke ytringsfriheten, derfor besluttet vi 3. februar å anbefale Stortinget å ikke jobbe videre med å utvide hatparagrafen i 2011, noe som ble varslet av Liv Signe på NRK1 onsdag morgen.

I sin blogg på KrF sine hjemmesider skriver Dagfinn Høybråten at han mener regjeringen har opptrådt prinsippløst og at “KrF har gang på gang tatt til ordet for en mer respektfull ytringskultur overfor folks tro. En debattform der man tråkker på det helligste og krenker det dypeste i andre menneskers integritet, viser egentlig bare mangel på reelle argumenter. Men disse hemninger og denne respekten må finnes i folket og samfunnet selv. Det kan man ikke slik jeg ser det tvinge gjennom ved lov og trussel om straff.”

Det interessante her synes jeg er at journalister i flere aviser lar KrF og Høybråten i så stor grad får slippe til i sin kritikk av Senterpartiet og regjeringens forhold til blasfemi, når han samtidig mener at vi skal beholde den gamle blasfemiparagrafen. Det at han sier at “Det kan man ikke slik jeg ser det tvinge gjennom ved lov og trussel om straff” henger ikke sammen med at han er for å beholde den eksisterende blasfemiparagrafen.

Samtidig er det slik at når vi nå lager en helt ny lov og en ny hatparagraf så er det ikke slik at det er mulig å beholde den gamle blasfemiparagrafen og samtidig si at denne skal ligge i dvale. Det blir som å vekke den til live for så og be den sove igjen, og hva er vitsen med å lage en ny lov dersom man samtidig sier at denne aldri skal brukes?

Jeg har sympati for at mange journalister i sin iver for prinsipper i forhold til ytringsfriheten har misforstått Senterpartiets agenda her. Det jeg ikke skjønner er at de lar Dagfinn Høybråten både få kritisere Senterpartiet for vårt fokus på blasfemivern og samtidig la ham slippe å forklare hvordan han samtidig skal resirkulere inn en blasfemiparagraf som han mener vi ikke skal ta i bruk.