Viser arkivet for stikkord liv

Rød-grønn momskompensasjon for frivillighets-Norge!

På en pressekonferanse i ettermiddag vil Liv Signe Navarsete, Trond Giske og Kristin Halvorsen orientere om at den rød-grønne regjeringa vil etablere en varig og robust ordning for momsrefusjon til frivillige lag og organisasjoner med virkning fra 2010.

Jeg syns dette er en stor dag for Dugnads-Norge (og for oss i Senterpartiet som har jobba i mange år med å få til dette; ikke minst Åslaug Haga). Vårt engasjement for frivillige lag og foreninger gjennom en årrekke krones i dag med gjennomslag for årevis med godt arbeid og samspill. Gratulerer Liv Signe, og takk Kristin og Jens, for at den rød-grønne regjeringa nå sørger for at vaffelsteking og klubbhus ikke lenger skal gi noen indirekte støtte til staten, men heller gå til drift av lokale lag og foreninger.

Momskompensasjon er det beste virkemiddelet for å legge til rette for økt
aktivitet i frivillige organisasjoner over hele landet. Gevinsten ved en slik
omlegging går derfor direkte tilbake til lokalsamfunnet istedenfor som inntekter
i statskassa. Vi i Sp har vært opptatt av å sikre en momsomlegging som inkluderer små og store organisasjoner, ikke kun de organisasjonene som har en omsetning. Senterpartiet har lenge gått inn for å gi frivillig sektor fullt momsrefusjon for innkjøp av varer og tjenester – nå er det en realitet!

Gratulerer, alle millioner med frivillige i Norge!