Viser arkivet for stikkord nordområdene

Soria Moria 2 og petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen

Helga Pedersen

Aps Helga Pedersen la i dag fram programutkastet som skal behandles på Aps landsmøte 18. – 21. april, hvor det foreslås ikke å ta konkret stilling til petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen (med dissens fra AUF-lederen). Mange hadde nok forventet at Arbeiderpartiet med bakgrunn i press fra krefter i Nordland og petroleumsindustrien ville skrevet en formulering som var positiv til oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen forutsatt en del hensyn til miljø m.m.

Jeg var selv tilstede under deler av Soria-Moria-forhandlingene og observerte at Senterpartiet oppnådde stort gjennomslag for vår petroleumspolitikk i forhold til Nord-Norge, mens SV og Ap måtte jekke seg. Siden den gang har de sentrale politikerne i Senterpartiet som har vært positiv til økt utvinning i nord en etter en blitt mer skeptiske til videre utvinning i sårbare områder i Nord-Norge. Dette er også i tråd med det Senterpartiets Nordområdeutvalg har uttalt. Utvalget har vært mer opptatt av framtidsretta bærekraftige arbeidsplasser på land framfor frislipp av oljeutvinning offshore som kan utfordre Norges strategisk viktige fornybare fiskeriressurser, som i et lengre perspektiv er viktigere enn våre olje- og gassressurser.

Aps Helga Pedersen vet godt at både SV og Sp vil vedta sine programmer på respektive landsmøter før Arbeiderpartiet skal behandle sitt program. Jeg tror at hun velger å være taus i programforslaget om denne viktige saken for å unngå at Ap blir beskyldt for å gi etter for lett når vi skal forhandle om Soria Moria 2. Med bakgrunn i utfordringene som har vært i nord rundt oljeutspill og konflikt med fiskerinæringa i forhold til seismikkskyting vet hun at det blir en alt for tung sak å vinne fram på når Ap skal forhandle med SV og Sp, som har både miljøbevegelsen og fiskerinæringa i ryggen. Samtidig er det nok taktisk smart av Helga Pedersen å ikke si noe om dette i programmet ut fra at om det blir en mindretallsregjering av Ap, så er det lett for de å gå i kompaniskap med Høyre om full utbygging i nord.

Det å stemme på Senterpartiet og sørge for at det blir et rød-grønt flertall etter valget i 2009 kan derfor bli avgjørende i forhold til at forslaget fra Senterpartiets programkomite blir en realitet: Senterpartiet vil ikke åpne for petroleumsutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen (Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2)