Viser arkivet for stikkord oslo

Leder av Oslo Senterpartiet, Lars Gjemble. Foto: Silje Vagnild

- Flytte Utenriksdepartementet (UD) til Tøyen?

Bakgunn: Regjeringen vedtok i forberedende statsråd torsdag at det nye Nasjonalmuseet skal stå alene på Vestbane-tomten. Utenriksdepartementet vil vurdere to alternativer: Å bygge nytt kontorbygg på nabotomten som ligger på den andre siden av gaten nærmere Aker Brygge, eller rehabilitere de nåværende lokalene i Victoria terrasse.

Margaret Eide Hillestad er Sps bystyrekandidat i Oslo

Oslo Senterparti mener at vi heller bør bygge om Victoria terrasse til leiligheter. Det finnes mange gode eksempler rundt om i landet hvor kommunen samarbeider med boligbyggelag for å bygge rimelige leiligheter for ungdom og single. Vi trenger en mer sosial boligbygging også for å utjevne forskjellene internt i Oslo. Vi trenger derfor flere boliger som folk med lavere inntekt kan kjøpe også i sentrum.

Jeg mener at vi bør vurdere å flytte Utenriksdepartementet (UD) til Tøyen. Som byrådslederen uttaler i dag har vi utfordringer rundt at det blir for mange kontorer i sentrum og at for mange folk må pendle inn til sentrum for å jobbe. Det å bygge det nye UD for eksempel i området rundt Munch-museet vil gi et løft for hele området, samtidig som infrastrukturen i området er godt. Jeg er også åpen for å flytte statsinstitusjoner som ikke får plass i Oslo sentrum til Groruddalen.

Senterpartiet har gitt mer til Oslo kommune enn noen andre

Jeg merker meg at Byrådslederen i Oslo klager over at Oslo taper penger i forhold til utkantkommuner. Dette er lek med tall. Senterpartiet har styrt Kommunal- og regionaldepartementet i mange år nå, og Oslo er faktisk en av de store vinnerne i kommune-Norge i forhold til hvor mye kommunene får av støtte fra staten.

NRK Dagsrevyen mandag 21. mars med oppslag om Bygdedød og at Oslo kommune taper penger i forhold til fraflyttingskommuner

Vi i Senterpartiet mener at alle skal ha reell frihet til å bosette seg der de vil – om det er på Grünerløkka, i Groruddalen eller i Grong. Vil ikke Røsland gi folk valgmuligheten til dette? Senterpartiet har sørget for at Oslo får mer penger enn tidligere fra staten. I 2010 foreslo Regjeringa en mer rettferdig fordeling av inntektene mellom kommunene – dette fikk som konsekvens at både Oslo og mange småkommuner fikk mer penger fra regjeringen. I 2010 ble det innført et nytt storbytilskudd til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger som erstattet hovedstadstilskuddet. Oslo fikk 599 millioner kroner mer fra det Senterpartistyrte Kommunaldepartementet i fjor – noe vi i Oslo Sp er glade for, så det er ikke riktig som byrådslederen framstiller det at Oslo er den store taperen.

Senterpartiet har sørget for mer penger til alle kommunene i landet, ikke bare til Oslo. Hadde Høyre sittet med regjeringsmakten, ville skattekutt vært fokus og Oslo kommune ville fått mindre fra staten.
Jeg er bekymret over at kommunen selger mye av arvesølvet i Oslo gjennom eiendommer m.m. som selges til private. Samtidig er det eksempelvis 20 år siden planen for nytt hovedsykkelveinett ble vedtatt – denne er fortsatt ikke bygd ferdig! Her handler det om å ha tydeligere prioriteringer – Oslo kommune har bedre råd enn noen gang, men velger ikke å prioritere det som er viktigst.

Dersom Senterpartiet kommer til makten i Oslo vil vi få en tydeligere prioritering av kollektivtrafikken, sykkelveiene og byens grønne lunger. Vi vil også gi mer makt og midler til bydelene for å bedre nærmiljøene og omsorgen der. Senterpartiet har gitt mer til Oslo kommune enn noen andre – og kommer Høyre igjen inn i Kommunaldepartementet, så må Oslo kommune forberede seg på store kutt.

Sp vil redde Oslo Hospital

Jeg og Oslo Senterparti jobber for å redde Oslo Hospital, som er truet pga av en anbudskonkurranse hos Helse Sør-Øst.

Sp er kjent for sitt engasjement for lokalsykehus over hele landet. Men ikke bare lokalsykehusene er truet, også Oslo Hospital er truet på grunn av manglende politisk styring og dårlige anbudsprosesser.

Helse Sørøst har besluttet at Oslo Hospital, Norges eldste sykehus, skal nedlegges. Sp er ikke motstander av endringer på sykehusområdet, men vesentlige endringer av helsetilbudet må være bedre politisk forankret.

Mange viser til at det er anbudsreglementet som gjør at vi har kommet i denne situasjonen. Det er alt for enkelt. Jeg mener at ren konkurranseutsetting av helse- og sosialtjenester i noen tilfeller kan gi negative konsekvenser for utvikling av tjenestetilbud over tid. Innenfor de prinsipper som lov om offentlige anskaffelser bygger på, må man ta i bruk også andre virkemidler enn åpen, begrenset anbudskonkurranse. Kjøp ved forhandlinger kan være et slikt alternativ, slik det også framgår av anskaffelsesforskriften, del II. Sp er opptatt av at både virksomheter og ansatte i rehabiliteringsinstitusjoner må gis stabile og forutsigbare rammevilkår over tid for å utvikle tilbud av høy kvalitet, slik som Oslo Hospital gir.

Sp vil kjempe for et godt helsetilbud der folk bor – både i bygd og by – og Oslo Hospital er en av institusjonene vi jobber for å redde. Jeg forventer at Helse Sør-Øst griper inn umiddelbart slik at Oslo Hospital kan drive behandlingsplasser videre.

Lars Gjemble, leder i Oslo Indre Øst Senterparti

Heimevernet verner også om amerikanerne

I går deltok jeg på en mottakelse ombord i den amerikanske destroyeren USS Porter som var på besøk i Oslo. Det var markering av Memorial Day (i USA) og NATOs 60 årsdag. Vi var rundt 100 sivile gjester og 100 militære gjester ombord, og ble ønsket velkommen av USAs avtroppende ambassadør til Norge Benson K. Whitney, president i NATOs parlamentarikerforsamling kongressmann John Tanner og kapteinen ombord.

Selv om skipet er 20 meter lengre enn Norges stolthet, KNM Roald Amundsen, så er destroyeren raskere enn de norske fregattene med sine 30 knop. I tillegg er destroyeren meget godt utstyrt til f.eks. ubåtjakt i Atlanterhavet. Skipet har også deltatt i kamphandlinger i Adenbukta utenfor Somalia hvor det senket to piratskip i 2007.

En mottakelse innebærer naturligvis mingling ombord sammen med de andre gjestene, slik som stortingspresidenten, Oslos ordfører med fler. Men allerede før jeg gikk ombord ble jeg stolt av det norske Forsvaret. Og da mener jeg spesielt Heimevernet. HV var tilstede med flere titalls soldater både på land og til vanns, siden de hadde ansvaret for det store krigsskipet sin sikkerhet mens det lå til kai på Filipstad. Mens de amerikanske offiserene sto i rett på veien mot båten og hilste pliktoppfyllende på hver enkelt gjest, sto de norske HV-soldatene klar med AG-3ene i bred fortstilling og smilte mens de nikket til alle gjestene. Jeg kjente jeg var stolt. Det er ikke spesialstyrkene i Norge som verner om våre allierte når de er på basebesøk i Norge, det er lokale Heimevernsfolk som passer på at ikke noe galt skjer. For det er HV som er best til å utføre slike oppdrag.

Heimevernet har det territorielle ansvaret for forsvaret av Norge, noe som innebærer daglig ansvar for planlegging og ledelse av militære operasjoner i fred, krise og krig. HV samarbeider med sivile myndigheter som fylker, kommuner og politi om totalforsvaret av Norge. HV skal støtte det sivile samfunn ved katastrofer og alvorlige ulykker i fredstid. Generalinspektøren for Heimevernet (GIHV) Bernt Brovold har kommandoen over 45 000 HV-mannskaper. Det mange ikke vet, er at HV også har Sjøheimevern (SHV) og Luftheimevern (LUHV). Ved oppdraget de hadde med å verne om USS Porter hadde de 3-4 fartøyer i vannet hvor de hele tiden patruljerte med hurtigbåter i området rundt for å beskytte mot eventuelle angrep eller uønskede hendelser. Ved mobilisering disponerer SHV ca. 235 fartøyer, 77 hurtigbåter og 77 kystmeldeposter!

Oppdraget til HV og SHV på Filipstad gikk såvidt jeg vet uproblematisk. Og vi ombord koste oss; både med å utforske skipet og å bli kjent med mannskapene ombord. Jeg er stolt NATO-tilhenger og HV-entusiast. Da kunne ikke dette besøket ha vært bedre. Heimevernet verner også om amerikanerne.