Viser arkivet for stikkord sp

Sp vil redde Oslo Hospital

Jeg og Oslo Senterparti jobber for å redde Oslo Hospital, som er truet pga av en anbudskonkurranse hos Helse Sør-Øst.

Sp er kjent for sitt engasjement for lokalsykehus over hele landet. Men ikke bare lokalsykehusene er truet, også Oslo Hospital er truet på grunn av manglende politisk styring og dårlige anbudsprosesser.

Helse Sørøst har besluttet at Oslo Hospital, Norges eldste sykehus, skal nedlegges. Sp er ikke motstander av endringer på sykehusområdet, men vesentlige endringer av helsetilbudet må være bedre politisk forankret.

Mange viser til at det er anbudsreglementet som gjør at vi har kommet i denne situasjonen. Det er alt for enkelt. Jeg mener at ren konkurranseutsetting av helse- og sosialtjenester i noen tilfeller kan gi negative konsekvenser for utvikling av tjenestetilbud over tid. Innenfor de prinsipper som lov om offentlige anskaffelser bygger på, må man ta i bruk også andre virkemidler enn åpen, begrenset anbudskonkurranse. Kjøp ved forhandlinger kan være et slikt alternativ, slik det også framgår av anskaffelsesforskriften, del II. Sp er opptatt av at både virksomheter og ansatte i rehabiliteringsinstitusjoner må gis stabile og forutsigbare rammevilkår over tid for å utvikle tilbud av høy kvalitet, slik som Oslo Hospital gir.

Sp vil kjempe for et godt helsetilbud der folk bor – både i bygd og by – og Oslo Hospital er en av institusjonene vi jobber for å redde. Jeg forventer at Helse Sør-Øst griper inn umiddelbart slik at Oslo Hospital kan drive behandlingsplasser videre.

Lars Gjemble, leder i Oslo Indre Øst Senterparti

Er du journalist og skal dekke Sps toppmøte til helga?

Senterpartiet inviterer pressen til Senterungdommens landsmøte og Senterpartiets landsstyremøte i Drammen, First Hotel Ambassadeur fredag 6. til søndag 8. november.

Fredag 6. november

• Kl. 13.30 taler avtroppende leder i Senterungdommen, og ny stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag, Christina Ramsøy til landsmøtet i Senterungdommen
• Kl. 20.00 avholder Senterungdommen et fakkeltog i Drammen, blant annet der motstanden mot datalagringsarkivet vil bli markert.

Lørdag 7. november
• Kl. 11.00 holder Liv Signe Navarsete tale til landsmøtet i Senterungdommen og landsstyret i Senterpartiet. Navarsete vil snakke om Senterpartiets prioriteringer framover etter stortingsvalget.
• Kl. 14.00 kommer tidligere ledere i Senterungdommen til landsmøtet for å være med på jubileet. Blant de som kommer fra de tidligere lederne er John Dale, Steinar Ness, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim og Marit Arnstad (som vil være tilstede fra fredag ettermiddag).

• På ettermiddagen lørdag, rundt kl. 14.30, vil det også avholdes valg av nytt styre i Senterungdommen – der Johannes Rindal fra Oppland er innstilt som ny leder av Senterungdommen. Den første lederen i Senterungdommen, Sverre Vaule, kom også fra Oppland.
• Kl. 17.00 lørdag skal Liv Signe Navarsete holde en ny tale til landsmøtet og landsstyret, da med fokus på Senterungdommens 60 års-jubileum. Bondepartiets Ungdomsgrupper, som navnet var i starten, holdt sitt konstituerende møte 14. mars 1949. Dette markeres også med ulike hilsningstaler, blant de som kommer med hilsen er tidligere leder i Senterungdommen, Eivind Reiten (videohilsen) og tidligere leder i Senterpartiet, Anne Enger (videohilsen).

Søndag vil både landsstyret i Sp og landsmøtet i Senterungdommen behandle ulike uttalelser knyttet til den politiske situasjon. Dette vil bli sendt ut umiddelbart etter at de blir vedtatt.

Den deilige lukten av nylagt asfalt

Jeg sitter på toget på vei til Senterpartiets valgkampåpning etter å hatt 4 ukers ferie. Min første sommerferieuke i år tilbringte jeg i Trøndelag med familien – og vi brukte bil for å komme oss mellom de ulike stedene vi reiste til; Skogn, Leka og Tunnsjøen.

Jeg har aldri opplevd så mye køventing som denne sommeren på E6 pga asfaltarbeider. Selv om jeg også ble litt småirritert av dette, så smilte jeg likevel fordi jeg visste at dette skjer pga den rød-grønne regjeringens storsatsning på samferdsel! Liv Signe er Norges beste samferdsminister gjennom tidene!

Men vi har mer enn riksveier som E6. Fylkene har tatt over masse kilometer med vei fra staten. I dag presenterer Senterpartiet vår plan for å legge asfalt på enda flere veier de neste ti årene! Med Sp i regjering vil vi kjenne den deilige lukten av nylagt asfalt også i årene framover…

Senterpartiet vil satse på gode, trygge og effektive veier i hele landet. Derfor vil vi ha på plass en årlig ekstra asfaltmilliard. Vi skal ha gode veier i hele landet – det legger vi opp til i Nasjonal transportplan. For Senterpartiet er det viktig at hele veinettet får et løft. Derfor økte vi bevilgningene til fylkesveiene i 2010 og Senterpartiet vil gi fylkene ytterligere 1 milliard kroner ekstra i året. En asfaltmilliard. Dette vil gi om lag 1500 km ekstra ny asfalt!

Senterpartiet har satsa på samferdsel i denne perioden. Vi fikk gjennomslag i Regjeringen for en meget offensiv nasjonal transportplan for de neste 10 årene. Det skal brukes 100 milliarder mer på samferdsel de neste 10 årene. Resultatet av vår satsing viser. Over hele landet rulles det ut asfalt og anleggsarbeidene pågår for fullt.

Dette vil komme på toppen av den satsingen som allerede er – og vil gjøre at lukten av nylagt asfalt i enda sterkere grad skal glede norske bilister, men enda viktigere: det vil tryggere og bedre veier i hele landet. Dette vil også sette fylkene i stand til å asfaltere mer av de nesten seks tusen km med grusvei som i dag finnes på fylkesveinettet.

Full fart frem, FrP?

Tar Fremskrittspartiet egentlig trafikksikkerhet på alvor?

FrPs Bård Hoksrud vil fjerne de nye fotoboksene som måler gjennomsnittsfarta. Jeg mener slike kameraer er et meget godt nytt trafikksikkerhetstiltak som kan bidra til å gi færre dødsulykker langs veiene. Statens vegvesen har en viktig rolle i kampen mot trafikkulykker. De har igangsatt flere prosjekter med gjennomsnittsmålinger, siden erfaringene fra fartsboksene vi har i dag viser at enkelte sjåfører bremser kraftig ned foran en boks, for så å gi full gass etter boksen, eller kengurukjøring, som det kalles.

Men dette er FrP i mot. FrP er samtidig ikke avvisende til at døgnåpne bensinstasjoner skal kunne selge alkohol. Hvordan er dette ut i fra et trafikksikkerhetsperspektiv? Frp vil dessuten øke farten på norske veier. FrP vil heller ikke stramme inn på prikkbelastningsordningen. Det samme i forhold til å øke gebyret for å kjøre uten bilbelte. Full fart frem, FrP?

Sps nye stortingsgruppe etter valget 2009!

Denne helga er jeg med å arrangere kandidatsamling for toppkandidatene i Senterpartiet, 99 dager før stortingsvalget. Nå er det ikke lenge til, så retorikken finpusses og taktiske råd gis i forhold til debatter mot blant annet Høyre og FrP.

Jeg tenkte kort å presentere den NYE Stortingsgruppa til Sp..

Framtidsscenario fredag 9. oktober 2009 kl 1300:
Den høytidelige åpning av det 154. storting starter, og regjering og komitefordeling er klar. Senterpartiet stiller med et styrket mannskap etter å ha klart 9,9 prosent og 16 stortingsmandater, mot 11 i forrige stortingsperiode.

Liv Signe Navarsete (Sogn og Fjordane), Lars Peder Brekk (Nord-Trøndelag), Magnhild Kleppa (Rogaland) og Terje Riis-Johansen (Telemark) fortsetter som statsråder, dog med noen endringer i hvilke departementer…

Ny parlamentarisk leder i Senterpartiet blir Trygve Slagsvold Vedum (Hedmark) som også er 2. nestleder i Sp. Trygve er en av partienes prinser og vil sitte i Kommunal- og forvaltningskomiteen sammen med ny stortingsrepresentant Janne S Nordås (Nordland) som i dag er statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet. Irene Lange Nordahl (Troms) er også ny, og får den store oppgaven med å være Sps medlem i den nye Forsvars- og Utenriksomiteen (hun har vært fylkesråd i Troms og har lang fartstid i Sp). Hun får selskap av varaen for Lars Peder Brekk, nemlig leder i Senterungdommen Christina Ramsøy (fra Steinkjer).

Per Olaf Lundteigen (Buskerud) fortsetter i Finanskomiteen, men får i tillegg følge av Geir Pollestad (Rogaland) som er vara for Kleppa. Pollestad er i dag statssekretær i Samferdselsdepartementet. Dagfinn Sundsbø (Akershus) går inn Kontroll- og konstitusjonskomiteen (han er i dag statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet), mens nyinnvalgte Kjersti Toppe (Hordaland) går inn i Kirke- utdannings og forskningskomiteen. Toppe har bygd som opp som en sterk skolepolitiker gjennom godt arbeid i bystyret i Bergen.

Ola Borten Moe (Sør-Trøndelag), en av de andre prinsene i Sp, fortsetter som leder i Næringskomiteen, mens Erling Sande (Sogn og Fjordane) blir ny leder i Energi- og miljøkomiteen. Han sitter i dag i den samme komiteen og er en av Sps fremste innenfor miljøpolitikk og fornybar energi. Jenny Klinge (Møre og Romsdal) går inn i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Anne T. Wøien (Oppland) går inn i Helse- og omsorgskomiteen, mens Anja Hjelseth (Telemark) går inn i Familie- og kulturkomiteen.

Sp vil bli representert i Justiskomiteen av Per Kristian Skulberg (Østfold) mens Knut M. Olsen (Sps andremandat i Sogn og Fjordane) går inn i Arbeids- og sosialkomiteen. Den siste av Sps representanter som kommer inn og da går inn i Kommunal- og forvaltningskomiteen blir Jon Øyvind Odland (2. mandatet fra Nordland).

Jeg gleder meg til å jobbe med den nye stortingsgruppa til Senterpartiet!