Viser arkivet for stikkord stortinget

Stortingssalen gjør comeback...?

To dager på rad skjer det interessante ting i Stortingssalen. I går ble det “feil” resultat i en votering over om ubåten ved Fedje skulle heves. Regjeringspartiene stilte med for få folk, og opposisjonen med for mange. Da ble det feil resultat. Stortinget har et utbyttingssystem som det er enighet om, men en sjelden gang fungerer ikke systemet. Som i går. Saken demonstrerer at marginene er små på Stortinget, og at innpiskerne har en viktig funksjon.

I dag stilte mange stortingsrepresentanter med Palestina-skjerf på Stortinget. Se artikkelen her
Dette var en stille protest mot Israels bording av skip i internasjonalt farvann. Action to dager på rad. Gjør Stortingssalen comeback…?

Den store lokaliseringstautrekkingen på Stortinget

Hvert fjerde år velges et nytt Storting. I år er det spesielt at det ikke velges representanter til Odelsting eller Lagting – som begge er nedlagte. Flere valg (konstituering) er nå gjennomført på Stortinget. Vi har fått 6 personer i presidentskapet, 12 komitéledere (og 12 komiténestledere) og 7 parlamentariske ledere.

Dette er posisjoner som alle gir fordeler – slik som høyere lønn og finere kontorer. For eksempel innebærer dette at de 5 partiene som har folk i presidentskapet får kontorer i “Keiserfløyen” på Stortinget. Disse kontorene, som er de flotteste på Stortinget, disponerer partigruppene selv. Noen partigrupper lar medlemmene i presidentskapet få disponere disse kontorene (Stortingspresident Dag Terje Andersen (Ap), Første visepresident Øyvind Korsberg (FrP), Andre visepresident Per-Kristian Foss (H), Tredje visepresident Marit Nybakk (Ap), Fjerde visepresident Akhtar Chaudhry (SV) og Femte visepresident Line Henriette Hjemdal (KrF)). Mens andre lar de parlamentriske lederne få disponere disse kontorene – noe som f.eks. har medført at Erna Solberg (H) og Siv Jensen (FrP) har hatt kontorer ved siden av hverandre i forrige stortingsperiode.

På Stortinget er det som ofte ellers i samfunnet at “den største” får velge først. Deretter kommer partiene i rekkefølge etter størrelsen. Det mange sikkert husker er lokaliseringsstriden fra fire år siden hvor FrP skvisa Høyre ut av sitt gruppemøterom med makt gjennom sin størrelse (de hadde blitt større enn Høyre og fått bedre selvtillit enn tidligere). I år er det færre konflikter rundt hvilke gruppemøterom. En liten endring vi i Sp er fornøyd med er at vi kommer før KrF i alle stortingsdebatter (også her er det størrelsen det kommer an på). Dessverre slo SV oss med 1355 stemmer og kommer før oss med innlegg i debattene på Stortinget. Vi får satse på et bedre valgresultat neste år. Vi er iallefall det klart største sentrumspartiet!

Den minst populære mannen på Stortinget i oktober er sannsynligvis Stortingets sjef for romfordelingen. Han har omtrent daglig gått fra parti til parti og prøvd å megle fram greie kompromisser på hvor mange kontorer de ulike partiene skal ha, hvor de skal plasseres m.m. For eksempel har det vært en meget brutal prosess for partiet Venstre som pga det dårlige valgresultatet har mistet de fleste av sine kontorer, og som nå er skivset sammen i et hjørne på Stortinget. KrF har måttet gi fra seg minst ett kontor og SV flere kontorer i stortingsbygningen. Partiene som fikk fler mandater ved valget har derimot kunnet be om flere kontorer i stortingsbygningen.

Nå er romkabalene avgjort – og den store flyttesjauen er i gang hvor halvparten av de partiansatte og mange folkevalgte på Stortinget nå pakker sine ting i pappesker – for å gjøre klart til flytting til nye kontorer de er tildelt. Nye stortingsrepresentanter må gjerne ta til takke med litt mindre kontorer enn de som har vært på Stortinget i fler perioder – for i tillegg til posisjon så betyr også ansiennitet en del ved kontorfordelingene internt i partiene.

Det blir nok november før flyttesjauen er gjennomført. Da begynner kampen om å få de mest attraktive møblene, sofaene og møtebord som det er rift om på Stortinget. Selv sitter jeg nå i kveld og pakker mine ting i esker og lurer på hvilken dato jeg får tildelt for flytting til nytt og flottere kontor. Målet mitt er å få på plass et lite møtebord og stoler på kontoret. Andre har som mål å få en sofa de kan legge seg og strekke ut litt på når kveldene blir lange.

Den store lokaliseringstautrekkingen er nå over – og om en måned er forhåpentligvis også flytteprosessene gjennomført – om ikke budsjettbehandlingen i høst drukner denne prosessen.

Erling Sande (Sp) skal leie Energi- og miljøkomiteen på Stortinget!

Senterpartiets stortingsgruppe har gjort oppnemningar til Stortingets komitear. Stortingsgruppa i Senterpartiet er blant dei yngste gruppene nokosinne, med ein gjennomsnittsalder på 37 år.

Erling Sande (Sogn og Fjordane) blir leiar av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Sande (30) er vararepresentant for Liv Signe Navarsete som er statsråd i regjeringa. Sande har vore medlem av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget frå oktober 2007, og frå 2005 var han medlem av Familie- og kulturkomiteen.

SITATER FRA ERLING SANDE FRA PM SENDT UT FRA SP 1/10:
- Dette blir både spennande og utfordrande. Miljø og dei store klimautfordringane vi står ovanfor blir områder som er blant dei mest aktuelle sakene i åra som kjem og arbeidet vi gjer her vil vere særs viktig, seier Erling Sande. - Eg og Senterpartiet er opptatt av at Noreg er i front i klimapolitikken og ynskjer å bidra til ei større satsing på fornybar energi, reduserte utslepp og meir effektiv bruk av energien. På andre områder blir for eksempel det å bidra til at tilliten mellom lokalbefolkning og forvaltning når det gjeld rovdyr og utmarksnæring viktig, seier Sande, som gler seg til å ta fatt på oppgåva.

Kabalene på Stortinget er snart klare..

Jeg sitter på internseminar i Senterpartiets Stortingsgruppe på et hotell utenfor Oslo. Her er alle Sps nye stortingsrepresentanter samlet sammen med rådgiverne på Stortinget. Statsrådene er også innom deler av tida. Jeg kan ikke skrive så mye om hva vi diskuterer her nå om posisjoner i forhold til regjeringsforhandlingene. Det er litt for internt å skrive om her. Men det er mye mer enn politikk og taburetter som diskuteres. Arbeidsformer internt i partiene er vel så viktig.

Avisene spekulerer opp og ned i forhold til ministerposter. Men det som for mange også er spennende er jo hva de ulike stortingsrepresentantene skal gjøre. All makt i denne sal; er sagt om Stortinget. Og siden regjeringen utgår fra Stortinget er jo det sant som sagt. Hvem er så Senterpartiets nye stortingsgruppe?

Irene Lange Nordahl, Troms
Janne Sjelmo Nordås, Nordland
Christina Ramsøy, Nord-Trøndelag
Ola Borten Moe, Sør-Trøndelag
Jenny Klinge, Møre og Romsdal
Erling Sande, Sogn og Fjordane
Geir Pollestad, Rogaland
Kjersti Toppe, Hordaland
Per Olaf Lundteigen, Buskerud
Anne T. Wøien, Oppland
Trygve S. Vedum, Hedmark

Disse skal bekle mange verv, kabaler og oppgaver på Stortinget. Her er noen av postene som allerede er fordelt hos oss i Senterpartiet:
Parlamentarisk leder: Trygve Slagsvold Vedum
Parlamentarisk nestleder: Erling Sande
Innpisker: Erling Sande

Siden Lagtinget og Odelstinget er nedlagt blir det ingen fordeling av representantene på de. Men Senterpartiet skal nå om alt går som vi tror inn i preseidentskapet – da Sp vil få en visepresident på Stortinget. Her har vi flere gode kandidater i Senterpartiet…

Stortinget skal finne kandidater (noen også fra Sp) til å bli medlemmer i:
NATO-parlamentarikerforsamlingen
Europarådets parlamentarikerforsamling
Den Vesteuropeiske Unions Forsamling (VEU)
Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE)
Delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet
Felles parlamentarikerdelegasjon til EFTA og EØS
Den Interparlamentariske Union (IPU)
Nordisk Råd
Den parlamentariske arktiske samarbeidskomité

Men det som det er mest spenning rundt nå hos oss i Sp er hvem som skal bli medlemmer i ulike komiteer. 12 stortingskomiter skal alle ha medlemmer fra Sp. Siden vi bare har 11 representanter betyr det at en av våre skal sitte i to komiteer, hvor Kontroll- og konstitusjonskomiteen er en av de. Sp vil også få en komiteleder og en komitenestleder. Her er stortingskomiteene som Sps representanter skal fordeles på:

Arbeids- og sosialkomiteen
Energi- og miljøkomiteen
Familie- og kulturkomiteen
Finanskomiteen
Helse- og omsorgskomiteen
Justiskomiteen
Kirke, utdannings- og forskningskomiteen
Kommunal- og forvaltningskomiteen
Kontroll- og konstitusjonkomiteen
Næringskomiteen
Transport- og kommunikasjonskomiteen
Utenriks- og forsvarskomiteen

I løpet av morgendagen vil en del av kabalene her kanskje falle på plass. Iallefall merker jeg at spenningen i rommet her nå er stor siden det betyr ganske mye for hver enkelt stortingsrepresentant hvilken komite representanten skal inn i de 4 neste årene. En del vil bli skuffet. De fleste fornøyde. Men kabalen vil gå opp til slutt, det er iallefall sikkert!

Høyt arbeidspress på Stortinget nå i vår

Stortinget er nå inne i sluttukene av vårsesjonen. Det innebærer normalt mye jobbing og lange dager. Denne våren er mer arbeidssom enn på lenge, da både opposisjonen har fremmet veldig mange private forslag (dok-8) og regjeringa legger fram veldig mange saker (proposisjoner, meldinger og redegjørelser).

Flere stortingsmøter (og lagtings- og odelstingsmøter) har i mai allerede vart fra kl 1000 på formiddagen til midnatt (med to timers pause mellom kl 16 – 18). Men nå settes inn siste giret og man starter enkelte dager (slik som i dag) en time før – kl 09 – og man kutter pausen midt i til en time. Dette må til for å få behandlet sakene godt nok samtidig som man tar hensyn til at stortingsrepresentanter og statsråder også trenger natta til å sove noen timer.

Det skjer også en del “historiske hendelser” nå de siste ukene her på huset.. Blant annet har nå Carl I Hagen har presedert som (vise-)stortingspresident for siste gang. Dessuten er Lagtinget snart historie (fra høsten av vil det ikke bli Lagtingsmøter).

Torsdag 4. juni behandles innstilling fra Stortingets Presidentskap om ny komitestruktur. Går denne gjennom i tråd med innstillingen, vil
- det gis økt adgang for partigruppene til å endre komitéplasseringen av sine medlemmer i løpet av stortingsperioden
- alle partigrupper skal ha plikt til å ha medlemmer i kontroll- og konstitusjonskomiteen, men små grupper kan kreve at deres medlem i komiteen også blir medlem av en annen fagkomité
- utenrikskomiteen og forsvarskomiteen slås sammen til én komité.

Vi ansatte jobber naturlig nok en del ekstra for å tilby de “innsatte” nok bistand i deres gjerning. Dette er tiden hvor de fleste har “Disse medlemmer” og “Komiteens medlemmer fra Xpartiet” så godt inne (og i kursiv og med understreking, så klart), at det er vanskelig å formulere seg med jeg-form, selv på sms… Forsto du ikke dette? Da kan du lese en innstilling fra Stortinget i pdf, så skjønner du hva jeg nevner :-)