Viser arkivet for stikkord sykkel

Jeg vil male Oslo grønt!

De neste årene skal mange kilometer med sykkelfelt bygges ut i Norge og i Oslo, men vi har ukultur og usikkerhet både blant syklister, bilister og fotgjengere som vi må gjøre noe med. Vi må derfor tydeliggjøre hva som er sykkelfelt i veibanen for alle trafikanter.

Ved å male sykkelfeltene grønne mener jeg at vi gir et tydelig signal om at vi har tenkt å satse på syklistene. Skal vi løse samferdselsutfordringene i byene er vi nødt til å satse mer på sykkel, som er et godt alternativ både i forhold til miljøet og folkehelsa. I dag går det ofte på helsa løs å sykle pga uklarhet rundt hva som er sykkelfelt, vei og fortau. Det er vanskelig å ta seg fram som syklist spesielt i Oslo sentrum, derfor vil jeg male sykkelfeltene grønne!

Dårlige holdninger blant sjåfører opp mot sykkelfelt?

Lørdag kveld tok jeg bilde av denne politibilen som sto parkert (forlatt) utenfor Politidirektoratet i Oslo sentrum – rett i veien for det nye sykkelfeltet som er utarbeidet av kommunen. 4 meter unna kunne de ha parkert bak en sykkelparkering uten å hindre noen syklister/myke trafikanter.

Skyldes parkeringen i sykkelfelt dårlige holdninger i Politiet? Jeg tror ikke det skyldes manglende kunnskap om trafikkregler. Politibilen sto parkert uten folk i nærheten – rett ved siden av var det mulig å parkere uten å blokkere sykkelfeltet.

I Oslo ser jeg dessverre dårlige holdninger spesielt hos drosjesjåfører og andre som ikke respekterer oppmerkede sykkelfelter. Da jeg gikk hjem fra Oslo sentrum lørdag kveld så jeg en politibil som sto parkert i sykkelfeltet, og senere så jeg en drosje som sto parkert på tvers over et fotgjengerfelt med motoren i gang, mens han snakka med noen kamerater. Jeg mener det må til holdningsendringer spesielt hos drosjesjåførene i Oslo. De må respektere fortau og sykkelfelt.

Jeg vil at Oslo skal bli en by for syklister! Da trenger vi å bygge ut flere sykkelstier – men bilistene må også respektere oppmerkede sykkelfelt!