Viser arkivet for stikkord venstre

Venstres vingling

Det er underholdende å følge Venstres landsmøte. Den mest spennende saken i forkant var synet til Sponheim og Venstre i forhold til norsk EU-medlemsskap. Og resultatet var at de ikke klarte helt å bestemme seg likevel, verken Sponheim eller Venstre. Verken ja- eller nei-folk kan stole på Venstre, og det er høyst usikkert hva partiet vil vingle seg fram til ved neste korsvei i EU-saken.


Jeg lurer på hva slags mediestrategi det var fra Venstre å kjøre opp Sponheims standpunkt i EU-saken som den viktigste “teaseren” til Landsmøtet, når Sponheims svar var mer forvirrende enn noen gang. Sannsynligvis var det ikke en strategi fra partiapparatet men en måte å få oppmerksomhet rundt seg selv på fra Venstres leder. Underholdning er Sponheim god på.

Venstre skriver selv at hovedsakene som ble vedtatt på landsmøtet var at Norge trenger en ny kurs mot en grønn kunnskapsøkonomi og et bedre velferdssamfunn. Venstre vil be om velgernes tillit til å føre Norge over i lavutslippssamfunnet og gjennomføre en storsatsing på skole, forskning og småbedrifter. Venstre vil reformere velferdssamfunnet gjennom sterkere lokaldemokrati og mer omsorg til de som trenger de mest, heter det i Venstres hoveduttalelse som ble vedtatt på landsmøtets siste dag.

Selv merka jeg nok også saker som liberalisering av heroinpolitikken, at Sponheim ikke fikk med partiet sitt på tvangskommunesammenslåing og at de fortsatt vil ha kontantstøtte. Men viktigst mener jeg vedtaket rundt norsk EU-medlemsskap, eller vinglinga i forhold til spørsmålet om du vil. Det jeg uansett vil rose Venstre for er gode nettsider og at de er flinke på sosiale medier.